انوع داده‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

متغیرها می‌توانند انواع مختلفی از داده را ذخیره کنند، و انواع داده‌ها می‌توانند کارهای متفاوتی انجام دهند. [۱]

PHP از نوع داده‌های زیر پشتیبانی می‌کند:

 • داده‌های رشته‌ای (متنی) (String)
 • داده‌های عدد صحیح (Integer)
 • داده‌های عدد اعشاری (float) (که با نام double نیز شناخته می‌شوند)
 • مقادیر منطقی (Boolean)
 • آرایه (Array)
 • شیء (Object)
 • مقدار Null
 • منبع (Resource)

مقادیر رشته ای (متنی) در PHP

یک مقدار رشته‌ای (متنی) مجموعه ای از کاراکترها مانند "Hello world!" است.

یک مقدار رشته‌ای (متنی) می‌تواند هر گونه متنی درون کوتیشن باشد. شما می‌توانید هم از تک کوتیشن ' و هم از دو کوتیشن " استفاده کنید:

مثال

<?php
$x = "Hello world!";
$y = 'Hello world!';

echo $x;
echo "<br>";
echo $y;
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مقادیر عدد صحیح در PHP

یک مقدار عدد صحیح (Integer)، یک عدد غیراعشاری بین -۲٬۱۴۷٬۴۸۳٬۶۴۸ و ۲٬۱۴۷٬۴۸۳٬۶۴۷ است.

قوانین مقادیر عدد صحیح در PHP:

 • یک مقدار عدد صحیح حداقل می‌بایست یک رقم داشته باشد
 • یک مقدار عدد صحیح نباید مقدار اعشاری داشته باشد
 • یک مقدار عدد صحیح می‌تواند مثبت یا منفی باشد
 • مقادیر عدد صحیح را می‌توان به صورت رو به رو مشخص کرد: دسیمال (مبنای ۱۰)، هگزا دسیمال (مبنای ۱۶)، اُکتال (مبنای ۸)، یا باینری (مبنای دو)

در مثال زیر متغیر $x از نوع عدد صحیح است. تابع var_dump() در PHP نوع داده و مقدار آن را برمی‌گرداند:

مثال

<?php
$x = 5985;
var_dump($x);
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مقادیر اعشاری در PHP

یک مقدار اعشاری، عددی است که مقدار اعشاری دارد یا عددی در قالب عدد علمی است.

در مثال زیر، متغیر $x از نوع اعشاری (float) است. تابع var_dump() در PHP نوع داده و مقدار آن را برمی‌گرداند:

مثال

<?php
$x = 10.365;
var_dump($x);
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مقادیر منطقی در PHP

یک مقدار منطقی می‌تواند دو مقدار داشته باشد: TRUE یا FALSE.

$x = true;
$y = false;
مقادیر منطقی اغلب در شرط‌ها استفاده می‌شوند. شما مطالب بیشتری را در مورد شرط‌ها در فصل‌های آینده این آموزش خواهید آموخت.

آرایه PHP

یک آرایه چندین مقدار را در یک متغیر ذخیره می‌کند.

در مثال زیر، متغیر $cars یک آرایه است. تابع var_dump() در PHP نوع داده و مقدار آن را برمی‌گرداند:

مثال

<?php
$cars = array("Volvo","BMW","Toyota");
var_dump($cars);
?>


مشاهدهٔ نتیجه


شما مطالب بیشتری را در مورد آرایه‌ها در فصل‌های آینده این آموزش خواهید آموخت.

شیء در PHP

یک شیء نوعی از داده‌است که داده‌ها و شیوه پردازش آن داده‌ها را ذخیره می‌کند.

در PHP، یک شی می‌بایست به صورت واضح تعریف شود.

ابتدا ما می‌بایست یک کلاس از شیء بسازیم. برای انجام این کار، ما از کلمه کلیدی class استفاده می‌کنیم. یک کلاس ساختاری است که شامل ویژگی‌ها و متدها می‌شود:

مثال

<?php
class Car {
  function Car() {
    $this->model = "VW";
  }
}

// create an object
$herbie = new Car();

// show object properties
echo $herbie->model;
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مقادیر NULL در PHP

Null یک نوع داده به خصوص است که تنها می‌تواند یک مقدار داشته باشد و آن هم NULL است.

یک متغیر از نوع داده NULL متغیری است که هیچ نوع مقداری برای آن مقداردهی نشده‌است.

نکته: در صورتی که یک متغیر بدون هیچ مقدار ساخته شود، این متغیر به صورت خودکار با مقدار NULL مقداردهی می‌شود.

همچنین متغیرها را نیز می‌توان به وسیله مقدار دهی آنها با مقدار NULL خالی کرد:

مثال

<?php
$x = "Hello world!";
$x = null;
var_dump($x);
?>


مشاهدهٔ نتیجه


نوع داده منبع (resource) یک نوع داده حقیقی نیست. این نوع داده مربوط به مرتب‌سازی یک مرجع (refrence) به توابع و منابع خارجی PHP است.

یک مثال معمول از نوع داده منبع فراخوانی پایگاه داده‌است.

ما موارد بیشتری را در مورد نوع داده منبع در این فصل بیان نخواهیم کرد، زیرا که یک موضوع پیشرفته است.


منابع آموزشی