آرایه‌های Multimensional

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

در صفحات قبلی، ما آرایه‌هایی را توضیح دادیم که تنها می‌توانند یک لیست از جفت‌های کلید/مقدار را ذخیره کنند. [۱]

اما، گاهی اوقات شما می‌خواهید مقادیری را با بیش از یک مقدار کلید ذخیره کنید، برای انجام اینکار می‌بایست از آرایه‌های Multimensional استفاده کنید.

آرایه های چند بعدی (Multimensional) در PHP

یک آرایه چند بعدی، آرایه ای است که شامل یک یا چند آرایه می‌شود.

PHP از آرایه‌های چند بعدی پشتیبانی می‌کند که، دو، سه، چهار، پنج یا با حتی بعد بیشتر را پشتیبانی می‌کند. اما برای بیشتر مردم، مدیریت آرایه‌هایی با بیش از سه مرحله سخت است.

اندازه یک آرایه شاخص‌هایی را برای انتخاب یک عنصر نیاز دارید را تعیین می‌کند.

 • برای یک آرایه دو بعدی شما نیاز به دو شاخص برای انتخاب یک عنصر دارید
 • برای یک آرایه سه بعدی، شما نیاز به سه شاخص برای انتخاب یک عنصر دارید

آرایه های ۲ بعدی در PHP

یک آرایه دو بعدی متشکل از دو آرایه است (یک آرایه سه بعدی نیز شامل سه آرایه است).

ابتدا بگذارید نگاهی به جدول زیر بیندازیم:

نام موجودی فروخته شده
Volvo ۲۲ ۱۸
BMW ۱۵ ۱۳
Saab ۵ ۲
Land Rover ۱۷ ۱۵

ما اطلاعات جدول بالا را می‌توانیم در یک آرایه دو بعدی همانند زیر ذخیره کنیم:

$cars = array
 (
 array("Volvo",22,18),
 array("BMW",15,13),
 array("Saab",5,2),
 array("Land Rover",17,15)
 );

حال آرایه دو بعدی $cars شامل چهار آرایه است، دو شاخص دارد: سطر و ستون.

برای دسترسی به عناصر آرایه $cars ما می‌بایست به دو شاخص (سطر و ستون) اشاره کنیم:

مثال

<?php
echo $cars[0][0].": In stock: ".$cars[0][1].", sold: ".$cars[0][2].".<br>";
echo $cars[1][0].": In stock: ".$cars[1][1].", sold: ".$cars[1][2].".<br>";
echo $cars[2][0].": In stock: ".$cars[2][1].", sold: ".$cars[2][2].".<br>";
echo $cars[3][0].": In stock: ".$cars[3][1].", sold: ".$cars[3][2].".<br>";
?>


مشاهدهٔ نتیجه


ما همچنین می‌توانیم از یک حلقه for درون حلقه for دیگر برای دسترسی به عناصر آرایه $cars استفاده کنیم. (همچنان ما مجبور هستیم که به دو شاخص اشاره کنیم):

مثال

<?php
for ($row = 0; $row < 4; $row++) {
 echo "<p><b>Row number $row</b></p>";
 echo "<ul>";
 for ($col = 0; $col < 3; $col++) {
  echo "<li>".$cars[$row][$col]."</li>";
 }
 echo "</ul>";
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مرجع کامل در مورد آرایه ها در PHP

برای مشاهده مرجع کاملی از تمامی توابع آرایه، مرجع کامل آرایه‌ها در PHP را مشاهده کنید.

این مرجع شامل توضیحات خلاصه و مثال‌هایی از نحوه استفاده برای هر تابع است!


منابع آموزشی