آرایه‌های Indexed

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

دو راه برای ساخت آرایه‌های Indexed وجود دارد: [۱]

شماره اندیس (همیشه از ۰ آغاز می‌شود) می‌تواند به صورت خودکار تنظیم شود، همانند زیر:

$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

و یا شماره اندیس می‌تواند به صورت دستی تنظیم شود:

$cars[0] = "Volvo";
$cars[1] = "BMW";
$cars[2] = "Toyota";

مثال زیر یک آرایه indexed به نام $cars می‌سازد، آن را با سه عنصر مقداردهی می‌کند، و سپس یک متن را که شامل مقادیر آرایه می‌شود را چاپ می‌کند:

مثال

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>


مشاهدهٔ نتیجه

ایجاد حلقه برای پیمایش در یک آرایه Indexed

برای ایجاد حلقه درون آرایه و چاپ تمامی مقادیر یک آرایه Indexed، شما می‌بایست از یک حلقه for به صورت زیر استفاده کنید:

مثال

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
$arrlength = count($cars);

for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
    echo $cars[$x];
    echo "<br>";
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مرجع کامل در مورد آرایه ها در PHP

برای مشاهده مرجع کاملی از تمامی توابع آرایه، مرجع کامل آرایه‌ها در PHP را مشاهده کنید.

این مرجع شامل توضیحات خلاصه و مثال‌هایی از نحوه استفاده برای هر تابع است!

تمرینات PHP

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی