آرایه‌های Associative

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

آرایه‌های Associative آرایه‌هایی هستند که از کلیدهای نامگذاری شده برای دسترسی به عنصر آنها استفاده می‌شود. [۱]

دو راه برای ایجاد آرایه‌های Associative وجود دارد:

$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

یا:

$age['Peter'] = "35";
$age['Ben'] = "37";
$age['Joe'] = "43";

از کلیدهای نامگذاری شده می‌توان درون اسکریپت استفاده کرد:

مثال

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old.";
?>


مشاهدهٔ نتیجه


ایجاد حلقه درون یک آرایه Associative

برای ایجاد حلقه درون آرایه و چاپ تمامی مقادیر موجود در یک آرایه associative، شما می‌بایست از یک حلقه foreach به صورت زیر استفاده کنید:

مثال

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

foreach($age as $x => $x_value) {
    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
    echo "<br>";
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مرجع کامل در مورد آرایه ها در PHP

برای مشاهده مرجع کاملی از تمامی توابع آرایه، مرجع کامل آرایه‌ها در PHP را مشاهده کنید.

این مرجع شامل توضیحات خلاصه و مثال‌هایی از نحوه استفاده برای هر تابع است!

تمرینات PHP

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی