آرایه‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

یک آرایه چندین مقدار را در یک متغیر ذخیره می‌کند: [۱]

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>


یک آرایه چیست؟

یک آرایه یک متغیر به خصوص است، که می‌تواند بیش از یک مقدار را به طور همزمان در خود ذخیره کند.

اگر شما لیستی از آیتم‌ها (برای مثال، لیستی از نام اتومبیل‌ها)، را دارید، ذخیره نام اتومبیل‌ها در چندین تک متغیر به صورت زیر خواهد بود:

$cars1 = "Volvo";
$cars2 = "BMW";
$cars3 = "Toyota";


اما، اگر شما بخواهید که بین نام اتومبیل‌ها پیمایش کنید و یک نام به خصوص را بیابید، چه؟ و اگر شما به جای ۳ نام اتومبیل ۳۰۰ نام اتومبیل داشتید، چه می‌کردید؟

راه حل ساختن یک آرایه است.

یک آرایه می‌تواند چندین مقدار را در یک متغیر ذخیره کند، و شما می‌توانید به وسیله شماره اندیس عددی آنها، به آن مقادیر دسترسی داشته باشید.

ساخت یک آرایه در PHP

در PHP، تابع array() برای ساخت یک آرایه استفاده می‌شود:

array();


در PHP، سه نوع از آرایه وجود دارد:

  • آرایه‌های Indexed - آرایه‌ای با اندیس عددی
  • آرایه Associative - آرایه‌ای با اندیس‌های نامگذاری شده
  • آرایه Multidimensional - آرایه‌ای که شامل یک یا چند آرایه می‌شود

دریافت طول یک آرایه - تابع count()

تابع count() برای دریافت طول (تعداد عناصر) یک آرایه استفاده می‌شود:

مثال

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo count($cars);
?>

مرجع کامل در مورد آرایه ها در PHP

برای مشاهده مرجع کاملی از تمامی توابع آرایه، مرجع کامل آرایه‌ها را مشاهده کنید.

این مرجع شامل توضیحات خلاصه و مثال‌هایی از نحوه استفاده برای هر تابع است!

تمرینات PHP

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی