کلمات رزرو شده

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

در جاوا اسکریپت، شما نمی‌توانید از این کلمات رزرو شده به عنوان نام متغیر، برچسب‌ها (labels) یا نام توابع استفاده کنید: [۱]

boolean await [توضیحات ۱] arguments abstract
catch case byte break
continue const class [توضیحات ۱] char
do delete default debugger
eval enum [توضیحات ۱] else double
final false extends [توضیحات ۱] export [توضیحات ۱]
function for float finally
import [توضیحات ۱] implements if goto
interface int instanceof in
new native long let [توضیحات ۱]
protected private package null
static short return public
this synchronized switch super [توضیحات ۱]
true transient throws throw
void var typeof try
yield with while volatile
شما می‌توانید درمورد تفاوت‌های نسخه‌های جاوا اسکریپت در فصل نسخه های جاوا اسکریپت مطالب بیشتری را بخوانید.

کلمات رزرو شدهٔ حذف شده[ویرایش | ویرایش]

کلمات رزرو شدهٔ زیر از استاندارد ECMAScript 5/6 حذف شده‌اند:

char byte boolean abstract
goto float final double
short native long int
volatile transient throws synchronized
از این کلمات به عنوان نام متغیر استفاده نکنید. ECMAScript 5/6 در تمام مرورگرها به صورت کامل پشتیبانی نمی‌شود.

اشیاء، ویژگی ها و متدهای جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

function eval Date Array
isNaN isFinite Infinity hasOwnProperty
NaN Math length isPrototypeOf
prototype Object Number name
valueOf undefined toString String

کلمات کلیدی جاوا[ویرایش | ویرایش]

جاوا اسکریپت اغلب با جاوا استفاده می‌شود. شما می‌بایست از استفاده برخی ازشی‌ها و ویژگی‌های جاوا به عنوان identifier یا نام در جاوا اسکریپت جلوگیری کنید:

getClass Java JavaArray javaClass
JavaObject JavaPackage

سایر کلمات رزرو شده[ویرایش | ویرایش]

جاوا اسکریپت می‌تواند به عنوان زبان برنامه‌نویسی در بسیاری از نرم‌افزارها استفاده شود.

شما همچنین می‌بایست از انتخاب نام‌های HTML و شیء window و سایر ویژگی‌ها به عنوان نام در جاوا اسکریپت بپرهیزید:

anchors anchor all alert
button blur assign area
clientInformation clearTimeout clearInterval checkbox
constructor confirm closed close
defaultStatus decodeURIComponent decodeURI crypto
embed elements element document
escape encodeURIComponent encodeURI embeds
form focus fileUpload event
innerWidth innerHeight frame forms
location link layers layer
frames navigator navigate mimeTypes
image history hidden frameRate
opener open offscreenBuffering images
packages outerWidth outerHeight option
parseFloat parent pageYOffset pageXOffset
plugin pkcs11 password parseInt
reset radio propertyIsEnum prompt
secure scroll screenY screenX
setTimeout setInterval self select
text taint submit status
untaint unescape top textarea
window

مدیریت رویدادها (Event Handlers) در HTML[ویرایش | ویرایش]

به علاوه شما باید از استفاده از نام‌های مدیریت رویداد یا event handlers در HTML بپرهیزید.

مثال:

onfocus onerror onclick onblur
onmouseover onkeyup onkeypress onkeydown
onsubmit onmousedown onmouseup onload

توضیحات[ویرایش | ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۱٫۷ این موارد کلمات جدیدی هستند که در ECMAScript 5/6 وجود دارند.

منابع آموزشی[ویرایش]