مقادیر منطقی

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

یک مقدار بولین یکی از دو مقدار true یا false را شامل می‌شود. [۱]

مقادیر Boolean[ویرایش | ویرایش]

بسیاری از مواقع در برنامه‌نویسی، شما نوع داده‌ای را نیاز دارید که فقط دو مقدار را در بر بگیرد، مانند:

 • بله / خیر
 • روشن / خاموش
 • صحیح / غلط

برای این امر، جاوا اسکریپت نوع داده بولین یا boolean را دارد. این نوع داده تنها می‌تواند مقدار true یا false را داشته باشد.

تابع بولین (Boolean)[ویرایش | ویرایش]

شما می‌توانید از تابعBoolean()برای فهمیدن اینکه آیا یک عبارت (یا حتی یک متغیر) برابر با true است، استفاده کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

Boolean(10 > 9) // returns true


مشاهدهٔ نتیجه


و یا حتی ساده‌تر:

مثال[ویرایش | ویرایش]

(10 > 9) // also returns true
10 > 9 // also returns true


مشاهدهٔ نتیجه


مقایسه ها و شرط ها[ویرایش | ویرایش]

فصل مقایسه‌ها در جاوا اسکریپت اطلاعات کاملی در مورد عملگرهای مقایسه ای در جاوا اسکریپت را ارائه داده‌است.

فصل شرط‌ها در جاوا اسکریپت اطلاعات کاملی در مورد جملات شرطی در جاوا اسکریپت را ارائه داده‌است.

در مثال زیر برخی از این موارد را مشاهده می‌کنید:

عملگر توضیحات مثال
==
مساوی است با
if (day == "Monday")
>
بزرگتر است از
if (salary > 9000)
<
کوچکتر است از
if (age < 18)
مقادیر بولین یک عبارت اساسی تمامی مقایسه‌ها و شرط‌ها در جاوا اسکریپت است.

هر چیزی با یک "مقدار" برابر با مقدار True است[ویرایش | ویرایش]

مثال[ویرایش | ویرایش]

100

3.14

-15

"Hello"

"false"

7 + 1 + 3.14


مشاهدهٔ نتیجه


هر چیزی بدون "مقدار" برابر با مقدار False است[ویرایش | ویرایش]

 • مقدار بولین ۰ (صفر) مقدار false است:
var x = 0;
Boolean(x);    // returns false


مشاهدهٔ نتیجه


 • مقدار بولین ۰- (منفی صفر) نیز برابر با false است:
var x = -0;
Boolean(x); // returns false


مشاهدهٔ نتیجه


 • مقدار بولین "" (رشته متنی خالی) نیز برابر با false است:
var x = "";
Boolean(x); // returns false


مشاهدهٔ نتیجه


 • مقدار بولین مقدار undefined نیز برابر با false است:
var x;
Boolean(x); // returns false


مشاهدهٔ نتیجه


 • مقدار بولین مقدار null نیز برابر با مقدار false است:
var x = null;
Boolean(x); // returns false


مشاهدهٔ نتیجه


 • مقدار بولین مقدار false (همان‌طور که حدس زدید)، false است:
var x = false;
Boolean(x); // returns false


مشاهدهٔ نتیجه


 • مقدار بولین مقدار NaN نیز برابر با مقدار false است:
var x = 10 / "H";
Boolean(x); // returns false


مشاهدهٔ نتیجه


بولین ها می توانند شیء باشند[ویرایش | ویرایش]

به صورت عادی، بولین‌ها در جاوا اسکریپت داده‌های primitive ای هستند که همانند عبارت زیر ساخته می‌شوند:

var x = false;

اما بولین‌ها را نیز می‌توان به صورت یک شیء با کلمه کلیدیnewتعریف کرد:

var y = new Boolean(false);

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = false;
var y = new Boolean(false);
// typeof x returns boolean
// typeof y returns object


مشاهدهٔ نتیجه


بولین‌ها را به صورت شیء نسازید. این امر موجب کند شدن سرعت اجرای کد می‌شود.

کلید واژهٔ new موجب پیچیده شدن کد می‌شود. این امر می‌تواند موجب بروز نتایج ناخواسته شود.

زمانی که از عملگر == استفاده می‌کنید، مقادیر بولین یکسان، یکسان هستند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = false;
var y = new Boolean(false);
// (x == y) is true because x and y have equal valuesمشاهدهٔ نتیجه


زمانی که از عملگر===استفاده می‌کنید، مقادیر بولین یکسان، با یک دیگر یکسان نیستند، زیرا که عملگر===برابری را هم از جهت مقدار و هم از جهت نوع داده مورد بررسی قرار می‌دهد.

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = false;
var y = new Boolean(false);
// (x === y) is false because x and y have different typesمشاهدهٔ نتیجه


و یا حتی این امر می‌تواند بدتر نیز باشد. اشیاء در جاوا اسکریپت قابل مقایسه کردن نیستند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = new Boolean(false);
var y = new Boolean(false);
// (x == y) is false because objects cannot be compared


مشاهدهٔ نتیجه

به تفاوت بین (x==y) و (x===y) توجه داشته باشید.

در جاوا اسکریپت همیشه نتیجه مقایسه دو شیء برابر با مقدار false خواهد بود.

مرجع کامل بولین ها در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

برای یک مرجع کامل در مورد بولین‌ها می‌توانید به مقاله ما تحت عنوان مرجع کامل بولین‌ها در جاوا اسکریپت، مراجعه کنید.

این مرجع شامل توضیحات و مثال‌هایی از تمامی ویژگی‌های بولین‌ها و متدهای آن‌ها است.


منابع آموزشی[ویرایش]