متدهای تنظیم تاریخ

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

متدهای تنظیم زمان و تاریخ به شما اجازه می‌دهد که مقادیر زمان و تاریخ (سال، ماه، روز، دقیقه، ثانیه، میلی ثانیه) را برای یک شیء تاریخ و زمان تنظیم کنید. [۱]

متدهای تنظیم کردن تاریخ و زمان[ویرایش | ویرایش]

متدهای تنظیم تاریخ و زمان برای تنظیم کردن بخشی از یک تاریخ و زمان استفاده می‌شوند:

متد توضیحات
setDate() شمارهٔ روز را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۳۱–۱)
setFullYear() شمارهٔ سال (به همراه ماه و روز) را تنظیم می‌کند.
setHours() ساعت را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۲۳–۰)
setMilliseconds() میلی ثانیه را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۹۹۹–۰)
setMinutes() دقیقه را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۵۹–۰)
setMonth() شمارهٔ ماه را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۱۱–۰)
setSeconds() ثانیه را به صورت یک عدد تنظیم می‌کند. (۵۹–۰)
setTime() زمان را به صورت میلی ثانیه از تاریخ یک ژانویه ۱۹۷۰ تنظیم می‌کند.

متد setFullYear()[ویرایش | ویرایش]

متد setFullYear() شمارهٔ سال یک شیء از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند. در مثال زیر مقدار ۲۰۲۰ برای شمارهٔ سال یک شیء از نوع تاریخ و زمان تنظیم شده‌است:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<script>
var d = new Date();
d.setFullYear(2020);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


متد setFullYear() را نیز دارد که شمارهٔ ماه و روز را نیز تنظیم کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<script>
var d = new Date();
d.setFullYear(2020, 11, 3);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


متد setMonth()[ویرایش | ویرایش]

متد setMonth() شمارهٔ ماه یک شیء از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند (۱۱–۰):

مثال[ویرایش | ویرایش]

<script>
var d = new Date();
d.setMonth(11);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


متد setDate()[ویرایش | ویرایش]

متد setDate() شمارهٔ روز یک شیء از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند (۳۱–۱):

مثال[ویرایش | ویرایش]

<script>
var d = new Date();
d.setDate(15);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


به وسیله متد setDate() می‌توان به یک تاریخ چند روز اضافه کرد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<script>
var d = new Date();
d.setDate(d.getDate() + 50);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


اگر اضافه کردن روز به تاریخ موجب تغییر شماره ماه یا سال شود، تغییرات تاریخ به صورت خودکار توسط شیء از نوع تاریخ و زمان مدیریت می‌شود.

متد setHours()[ویرایش | ویرایش]

متد setHours() ساعت یک شیء تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند (۲۳–۰):

مثال[ویرایش | ویرایش]

<script>
var d = new Date();
d.setHours(22);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


متد setMinutes()[ویرایش | ویرایش]

متد setMinutes() دقیقه یک شیء تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند (۵۹–۰):

مثال[ویرایش | ویرایش]

<script>
var d = new Date();
d.setMinutes(30);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


متد setSeconds()[ویرایش | ویرایش]

متد setSeconds() ثانیه یک شیء از نوع تاریخ و زمان را تنظیم می‌کند (۵۹–۰):

مثال[ویرایش | ویرایش]

<script>
var d = new Date();
d.setSeconds(30);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


مقایسه تاریخ و زمان[ویرایش | ویرایش]

تاریخ‌ها و زمان‌ها را به راحتی می‌توان مقایسه کرد.

مثال زیر، تاریخ امروز را با ۱۴ ژانویه سال ۲۱۰۰ مقایسه می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var today, someday, text;
today = new Date();
someday = new Date();
someday.setFullYear(2100, 0, 14);

if (someday > today) {
  text = "Today is before January 14, 2100.";
} else {
  text = "Today is after January 14, 2100.";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;


مشاهدهٔ نتیجه


جاوا اسکریپت شمارش ماه‌ها را از ۰ تا ۱۱ انجام می‌دهد. ماه ژانویه عدد ۰ است. ماه دسامبر عدد ۱۱ است.

مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

برای مشاهده یک مرجع کامل، شما می‌توانید به مقاله ما تحت عنوان مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت مراجعه کنید.

مرجع شامل توضیحات و مثال‌هایی از تمام ویژگی‌ها و متدهای تاریخ و زمان می‌شود.

تمرینات جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی[ویرایش]