ساختار if else و else if

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

عبارات شرطی برای انجام عملیات‌های متفاوت در شرایط متفاوت استفاده می‌شود. [۱]

عبارات شرطی[ویرایش | ویرایش]

بسیاری از مواقع، زمانی که شما کدنویسی می‌کنید، شما می‌خواهید عملیات‌های متفاوتی را در شرایط‌های متفاوتی انجام دهید.

شما می‌توانید از عبارات شرطی برای انجام اینکار استفاده کنید.

در جاوا اسکریپت ما عبارات شرطی زیر را داریم:

 • از کلمه if برای مشخص کردن بلاکی از کد که در صورتی که یک شرط به خصوص True یا برقرار باشد، می‌بایست اجرا شود استفاده کنید.
 • از کلمه else برای مشخص کردن بلاکی از کد که در صورتی که شرط برابر با False یا برقرار نباشد، می‌بایست اجرا شود استفاده کنید.
 • از ساختار else if برای بررسی یک شرط جدید در صورت برقرارنبودن شرط اول، استفاده کنید.
 • از ساختار switch برای مشخص کردن بلاک‌های کد متفاوتی که می‌بایست اجرا شوند، استفاده کنید.
عبارت Switch در فصل بعدی توضیح داده شده‌است.

عبارت if[ویرایش | ویرایش]

از عبارت if برای مشخص کردن بلاکی از کد جاوا اسکریپت که می‌بایست در صورتی که یک شرط برابر با True یا برقرار باشد، اجرا شود استفاده کنید.

شیوهٔ نوشتار[ویرایش | ویرایش]

if (condition) {
 // block of code to be executed if the condition is true
}

توجه داشته باشید که کلمه if با حروف کوچک نوشته می‌شود. نوشتن کلمه if با حروف بزرگ (If یا IF) موجب بروز خطای جاوا اسکریپت خواهد شد.

مثال[ویرایش | ویرایش]

جمله "Good day" را در صورتی که ساعت کمتر از ۱۸:۰۰ باشد، می‌سازد.

if (hour < 18) {
 greeting = "Good day";
}


محتوای متغیر Greeting برابر با عبارت زیر خواهد بود:

Good day


مشاهدهٔ نتیجه


عبارت else[ویرایش | ویرایش]

از عبارت else برای مشخص کردن بلاکی از کد که می‌بایست در صورت برقرار نبودن شرط یا برابر با false بودن اجرا شود، استفاده کنید.

if (condition) {
 // block of code to be executed if the condition is true
} else {
 // block of code to be executed if the condition is false
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

اگر ساعت کمتر از ۱۸ باشد، عبارت "Good day" را ایجاد می‌کند، در غیر اینصورت عبارت "Good evening" ساخته می‌شود.

if (hour < 18) {
 greeting = "Good day";
} else {
 greeting = "Good evening";
}

محتوای متغیر greeting برابر با عبارت زیر خواهد بود:

Good day


مشاهدهٔ نتیجه


عبارت else if[ویرایش | ویرایش]

از عبارت else if برای بررسی یک شرط جدید در صورت برقرار نبودن شرط اول استفاده کنید.

شیوهٔ نوشتار[ویرایش | ویرایش]

if (condition1) {
 // block of code to be executed if condition1 is true
} else if (condition2) {
 // block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true
} else {
 // block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is false
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

اگر زمان کمتر از ۱۰:۰۰ باشد، عبارت "Good morning" را ایجاد می‌کند، در غیر اینصورت، اگر زمان کمتر از ۲۰:۰۰ باشد، عبارت "Good day" را ایجاد می‌کند و در غیراینصورت نیز عبارت "Good evening" ایجاد می‌شود.

if (time < 10) {
 greeting = "Good morning";
} else if (time < 20) {
 greeting = "Good day";
} else {
 greeting = "Good evening";
}


مشاهدهٔ نتیجه


محتوای متغیر greeting برابر با عبارت زیر خواهد بود:

Good day

مثال‌های بیشتر[ویرایش | ویرایش]

لینک تصادفی

این مثال یک لینک را با استفاده از ایجاد یک عدد تصادفی به وب‌سایت Wikicod.ir یا به وب‌سایت WWF یا iranserver.com ایجاد می‌کند شانس ایجاد هر لینک نیز %۵۰ است.

تمرینات جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی[ویرایش]