رشته‌های متنی

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

رشته‌های متنی در جاوا اسکریپت برای ذخیره و ویرایش متن‌ها استفاده می‌شوند. [۱]

رشته‌ها در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

یک رشتهٔ متنی در جاوا اسکریپت از صفر تا کاراکترهای بیشتری را در زمانیکه داخل کوتیشن «' یا "» نوشته می‌شود در بر می‌گیرد.

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = "John Doe";


مشاهدهٔ نتیجه


شما می‌توانید از تک کوتیشن ' یا دو کوتیشن " استفاده کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var carName1 = "Volvo XC60"; // Double quotes
var carName2 = 'Volvo XC60'; // Single quotes


مشاهدهٔ نتیجه


شما می‌توانید از کوتیشن‌ها درون یک رشتهٔ متنی استفاده کنید، البته به شرطی که کوتیشنی که درون رشتهٔ متنی استفاده می‌کنید با کوتیشنی که رشتهٔ متنی درون آن قرار گرفته همخوانی نداشته باشد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var answer1 = "It's alright";
var answer2 = "He is called 'Johnny'";
var answer3 = 'He is called "Johnny"';


مشاهدهٔ نتیجه


طول یک رشتهٔ متنی (String)[ویرایش | ویرایش]

برای پیدا کردن طول یک رشتهٔ متنی، از ویژگی length استفاده کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var txt = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
var sln = txt.length;


مشاهدهٔ نتیجه


Escape کردن کاراکترها[ویرایش | ویرایش]

از آنجایی که رشته‌های متنی می‌بایست درون کوتیشن‌ها نوشته شوند، جاوا اسکریپت رشتهٔ متنی زیر را درست درک نمی‌کند:

var x = "We are the so-called "Vikings" from the north.";

رشتهٔ متنی فوق به "We are the so-called " خلاصه خواهد شد.

راه حل این مشکل استفاده از کاراکتر بک‌اسلش «\» قبل از کاراکتر است.

کاراکتر بک‌اسلش «\» موجب می‌شود که کاراکترهای به خصوص، همانند کوتیشن به کاراکترهای متنی یا رشته‌ای تبدیل شوند:

کد نتیجه توضیحات
\' تک کوتیشن
\" دو کوتیشن
\\ \ بک‌اسلش

عبارت \" موجب ایجاد دو کوتیشن یا «"» در یک رشتهٔ متنی می‌شود:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = "We are the so-called \"Vikings\" from the north.";


مشاهدهٔ نتیجه


عبارت\' موجب ایجاد دو کوتیشن یا «'» در یک رشتهٔ متنی می‌شود:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = 'It\'s alright.';


مشاهدهٔ نتیجه


عبارت \\ یک بک‌اسلش \ درون یک رشتهٔ متنی ایجاد می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = "The character \\ is called backslash.";


مشاهدهٔ نتیجه


شش عبارت معتبر دیگر برای تبدیل کاراکترها در جاوا اسکریپت:

کد نتیجه
\b ایجاد بک‌اسلش در رشتهٔ متنی
\f ایجاد Form Feed
\n ایجاد خط جدید
\r حذف یک کاراکتر
\t ایجاد یک تب یا فاصلهٔ افقی
\v ایجاد یک فاصلهٔ عمودی
شش کاراکتر بالا در حقیقت برای کنترل ماشین‌های تحریر، ماشین‌های ترجمه و دستگاه فکس طراحی شده‌اند. آنها نقشی در HTML ندارند.

کوچک‌تر کردن کدهای طولانی[ویرایش | ویرایش]

برای خواناتر شدن کد، برنامه‌نویس‌ها اغلب دوست دارند که طول کدهایشان در هر خط بیشتر از ۸۰ کاراکتر نباشد.

اگر یک خط کد جاوا اسکریپت درون یک خط کد جا نشود، بهترین روش این است که آن را بعد از یک عملگر به دو خط تقسیم کنیم:

مثال[ویرایش | ویرایش]

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Hello Dolly!";


مشاهدهٔ نتیجه


شما همچنین می‌توانید درون یک رشتهٔ متنی به‌وسیلهٔ یک بک‌اسلش، یک خط خالی ایجاد کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello \
Dolly!";


مشاهدهٔ نتیجه


استفاده از بک‌اسلش \ دیگر روش مناسبی نیست. این روش دیگر پشتیبانی نمی‌شود.

برخی از مرورگرها اجازه استفاده از فضای خالی پشت کاراکتر \ را نمی‌دهند.

راه بهتری که برای ایجاد فاصله در رشتهٔ متنی وجود دارد، جمع کردن رشته‌ها است:

مثال[ویرایش | ویرایش]

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello " +
"Dolly!";


مشاهدهٔ نتیجه


شما نمی‌توانید به وسیلهٔ \ بین کدها فاصله ایجاد کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

document.getElementById("demo").innerHTML = \
"Hello Dolly!";


مشاهدهٔ نتیجه


داده‌های متنی می‌توانند از نوع اشیاء باشند[ویرایش | ویرایش]

به صورت عادی، رشته‌های متنی در جاوا اسکریپت از نوع primitive هستند که از عبارت‌های ساده ساخته شده‌اند:

var firstName = "John";

اما رشته‌های متنی نیز می‌توانند به صورت یک شیء به وسیلهٔ کلمهٔ کلیدی new تعریف شوند:

var firstName = new String("John");

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = "John";
var y = new String("John");

// typeof x will return string
// typeof y will return object


مشاهدهٔ نتیجه

رشته‌های متنی را به صورت شیء تعریف نکنید. این کار موجب کاهش سرعت اجرای کد شما می‌شود.

کلمه کلیدی new نیز موجب پیچیده‌تر شدن کد شما می‌شود. این امر می‌تواند موجب بروز برخی از نتایج ناخواسته نیز شود:

زمانی که از عملگر == استفاده می‌کنید، رشته‌های برابر، با یکدیگر برابرند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = "John";       
var y = new String("John");

// (x == y) is true because x and y have equal values


مشاهدهٔ نتیجه


زمانی که از عملگر === استفاده می‌کنید، رشته‌های برابر با یکدیگر برابر نیستند، زیرا که عملگر === برابری عملوندهای خود را در مقدار آن‌ها و هم نوع آن‌ها بررسی می‌کند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = "John";       
var y = new String("John");

// (x === y) is false because x and y have different types (string and object)


مشاهدهٔ نتیجه


و یا این کار می‌تواند نتایج بدتری نیز داشته باشد. اشیاء در جاوا اسکریپت نمی‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = new String("John");       
var y = new String("John");

// (x == y) is false because x and y are different objects


مشاهدهٔ نتیجه

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = new String("John");
var y = new String("John");

// (x === y) is false because x and y are different objects


مشاهدهٔ نتیجه


به تفاوت بین (x==y) و (x===y) توجه داشته باشید.

نتیجه مقایسه دو شیء در جاوا اسکریپت همیشه false خواهد بود.

تمرینات جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی[ویرایش]