حلقهٔ While

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

حلقه‌ها می‌توانند بلاکی از کد را تا زمانی که یک شرط به خصوص برقرار باشدو یا نتیجه آن برابر با True باشد را اجرا کنند. [۱]

حلقه while تا زمانی یک شرط به خصوص برقرار باشد یا نتیجه آن برابر با True باشد را اجرا می‌کند.

شیوهٔ نوشتار[ویرایش | ویرایش]

while (condition) {
  // code block to be executed
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

در مثال زیر کدی که درون حلقه قرار دارد تا زمانی که متغیر (i) کمتر از ده باشد، بارها اجرا خواهد شد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

while (i < 10) {
  text += "The number is " + i;
  i++;
}


مشاهدهٔ نتیجه


اگر شما فراموش کنید که مقدار متغیری که در شرط استفاده شده‌است را افزایش دهید، حلقه به پایان نخواهید رسید. این امر موجب فروپاشی مرورگر شما خواهد شد.

حلقه Do/While[ویرایش | ویرایش]

حلقه do/while نوعی از حلقه While است. این حلقه یک بار بلاک کد درون خود را قبل از بررسی برقرار بودن شرط حلقه اجرا می‌کند، سپس عمل تکرار کدها را تا زمانی که شرط حلقه برقرار باشد تکرار می‌کند.

شیوهٔ نوشتار[ویرایش | ویرایش]

do {
  // code block to be executed
}
while (condition);

مثال[ویرایش | ویرایش]

مثال زیر از حلقه do/while استفاده می‌کند. این حلقه حداقل یک بار اجرا می‌شود حتی اگر شرط حلقه برقرار نباشد زیرا که بلاک کد حلقه قبل از اینکه شرط بررسی شود، اجرا می‌گردد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

do {
  text += "The number is " + i;
  i++;
}
while (i < 10);


مشاهدهٔ نتیجه


فراموش نکنید که مقدار متغیری را که در شرط حلقه استفاده می‌کنید را پس از هر بار اجرا یک واحد افزایش دهید درصورتی که این کار را نکنید حلقه هیچ وقت به پایان نخواهد رسید.

مقایسه حلقه For و حلقه While[ویرایش | ویرایش]

اگر شما فصل قبلی در مورد حلقه For را خوانده باشید، شما خواهید فهمید که حلقه while بسیار شبیه به حلقه For بدون عبارت شماره ۱ و عبارت شماره ۳ است.

این مثال از حلقه for برای جمع‌آوری نام اتومبیل‌ها از آرایه Car استفاده می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var i = 0;
var text = "";

for (;cars[i];) {
  text += cars[i] + "<br>";
  i++;
}


مشاهدهٔ نتیجه


این مثال از حلقه while برای جمع‌آوری نام اتومبیل‌ها از آرایه Car استفاده می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var i = 0;
var text = "";

while (cars[i]) {
  text += cars[i] + "<br>";
  i++;
}


مشاهدهٔ نتیجه


تمرینات جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی[ویرایش]