نمایش اشیاء

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


چگونه اشیاء را در جاوا اسکریپت نمایش دهیم؟[ویرایش | ویرایش]

نمایش دادن یک شیء جاوا اسکریپت [object Object] بعنوان خروجی خواهد داد.[۱]

مثال[ویرایش | ویرایش]

var person = {name:"John", age:30, city:"New York"};

document.getElementById("demo").innerHTML = person;


مشاهدهٔ نتیجه


برخی از راه حل‌های رایج برای نمایش اشیاء جاوا اسکریپت عبارتند از:

  • نمایش دادن ویژگی‌های شیء (Object Properties) بوسیله نام
  • نمایش دادن ویژگی‌های شیء در یک حلقه
  • نمایش داده شیء با استفاده از Object.values()
  • نمایش دادن شیء با استفاده از JSON.stringify()

نمایش ویژگی های شیء[ویرایش | ویرایش]

ویژگی‌های یک شیء را می‌توان بعنوان یک رشته نمایش داد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var person = {name:"John", age:30, city:"New York"};

document.getElementById("demo").innerHTML =
person.name + "," + person.age + "," + person.city;


مشاهدهٔ نتیجه


نمایش شیء در یک حلقه[ویرایش | ویرایش]

ویژگی‌های یک شیء را می‌توان در یک حلقه جمع آوری کرد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x, txt = "";
var person = {name:"John", age:30, city:"New York"};

for (x in person) {
txt += person[x] + " ";
};

document.getElementById("demo").innerHTML = text;


مشاهدهٔ نتیجه


باید از person[x] در حلقه استفاده کنید.

person.x کار نخواهد کرد (زیرا x یک متغیر است).

استفاده از Object.values()[ویرایش | ویرایش]

هر شیء جاوا اسکریپت را می‌توان با استفاده از Object.values() به یک آرایه تبدیل کرد:

var person = {name:"John", age:30, city:"New York"};

var myArray = Object.values(person);

اکنون myArray یک آرایه جاوا اسکریپت است، آماده برای نمایش:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var person = {name:"John", age:50, city:"New York"};

var myArray = Object.values(person);
document.getElementById("demo").innerHTML = myArray;


مشاهدهٔ نتیجه


Object.values() از سال ۲۰۱۶ در همه مرورگرهای اصلی از پشتیبانی می‌شود.

Chrome.gif Edge.gif Firefox.gif Safari.gif Opera.gif
۵۴ (۲۰۱۶) ۱۴ (۲۰۱۶) ۴۷ (۲۰۱۶) ۱۰ (۲۰۱۶) ۴۱ (۲۰۱۶)


استفاده از JSON.stringify()[ویرایش | ویرایش]

با استفاده تابع JSON.stringify() می‌توان هر شیء جاوا اسکریپت را stringify کرد (به رشته تبدیل کرد):

var person = {name:"John", age:30, city:"New York"};

var myString = JSON.stringify(person);

اکنون myString یک رشته جاوا اسکریپتی است، آماده برای نمایش:

var person = {name:"John", age:30, city: "New York"};

var myString = JSON.stringify(person);
document.getElementById("demo").innerHTML = myString;


مشاهدهٔ نتیجه


نتیجه یک رشته خواهد بود که از نشانه‌گذاری JSON پیروی می‌کند:

{"name":"John","age":50,"city":"New York"}
var person = {name:"John", today:new Date()};

var myString = JSON.stringify(person);
document.getElementById("demo").innerHTML = myString;

JSON.stringify() در جاوا اسکریپت قرار داده شده و در همه مرورگرهای اصلی پشتیبانی می‌شود.

Chrome.gif Edge.gif Firefox.gif Safari.gif Opera.gif
بله ۸٫۰ ۳٫۵ ۴٫۰ ۱۰٫۵


تبدیل تاریخ ها به رشته[ویرایش | ویرایش]

JSON.stringify تاریخ‌ها را به رشته‌ها تبدیل می‌کند:

var person = {name:"John", age:function () {return 30;}};

var myString = JSON.stringify(person);
document.getElementById("demo").innerHTML = myString;


مشاهدهٔ نتیجه


تبدیل توابع به رشته[ویرایش | ویرایش]

JSON.stringify توابع را به رشته تبدیل نخواهد کرد:

var person = {name:"John", age:function () {return 30;}};
person.age = person.age.toString();

var myString = JSON.stringify(person);
document.getElementById("demo").innerHTML = myJSON;


مشاهدهٔ نتیجه


این مشکل را می‌توان «حل کرد» اگر توابع را پیش از stringify کردن به رشته تبدیل کنیم.

var arr = ["John", "Peter", "Sally", "Jane"];

var myString = JSON.stringify(arr);
document.getElementById("demo").innerHTML = myString;


مشاهدهٔ نتیجه


تبدیل آرایه ها به رشته[ویرایش | ویرایش]

همچنین تبدیل آرایه‌های جاوا اسکریپت به رشته نیز امکان پذیر است:

var arr = ["John", "Peter", "Sally", "Jane"];

var myString = JSON.stringify(arr);
document.getElementById("demo").innerHTML = myString;


مشاهدهٔ نتیجه


نتیجه، رشته‌ای خواهد بود که از نشانه‌گذاری JSON پیروی می‌کند:

["John","Peter","Sally","Jane"]

منابع آموزشی[ویرایش]