شیوهٔ نوشتار JSON

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


شیوهٔ نوشتار JSON، زیرمجموعه‌ای از شیوه نوشتار (syntax) جاوا اسکریپت است. [۱]

قوانین شیوه نوشتار JSON[ویرایش | ویرایش]

شیوه نوشتار JSON (به فارسی: جِیسون) از شیوه نوشتار اشیاء در جاوا اسکریپت مشتق شده‌است:

 • داده‌ها به صورت جفت‌هایی از نام/مقدار نوشته می‌شوند
 • داده‌ها به وسیله ویرگول , از یکدیگر جدا می‌شوند
 • اشیاء در درون یک جفت آکولاد { } قرار می‌گیرد
 • آرایه‌ها نیز درون یک جفت کروشه [ ] قرار می‌گیرند

اطلاعات JSON - یک نام و یک مقدار[ویرایش | ویرایش]

داده‌های JSON به صورت جفت‌هایی از نام/مقدار نوشته می‌شوند.

یک جفت نام/مقدار از یک نام فیلد (درون یک جفت علامت زگوند " ") و یک علامت دونقطه : و یک مقدار تشکیل شده‌است:

مثال[ویرایش | ویرایش]

نام‌ها در JSON نیازمند یک جفت علامت زگوند " " هستند. اما نام‌ها در جاوا اسکریپت به این جفت علامت نیازی ندارند.
{ "name":"John" }

JSON - تبدیل به اشیاء جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

فرمت JSON تقریباً با فرمت اشیاء در جاوا اسکریپت برابر است.

در JSON، مقادیر می‌بایست از نوع رشته‌های متنی باشند که درون یک جفت علامت زگوند " " قرار گرفته‌اند:

{ "name":"John" }

در جاوا اسکریپت، مقادیر یا کلیدها می‌توانند از نوع رشته‌های متنی، اعداد یا نام معرفی کننده‌ها (identifier) باشد:

JavaScript[ویرایش | ویرایش]

{ "name":"John" }

مقادیر JSON[ویرایش | ویرایش]

در JSON، مقادیر می‌بایست یکی از نوع داده‌های زیر باشد:

 • یک رشته متنی
 • یک عدد
 • یک شیء (شیء JSON)
 • یک آرایه
 • یک مقدار منطقی
 • هیچ (null)

در جاوا اسکریپت، مقادیر می‌توانند از نوع داده‌های فوق یا هر گونه عبارت معتبر جاوا اسکریپت دیگری شامل موارد زیر باشند:

 • یک تابع
 • یک تاریخ و زمان
 • تعریف نشده (undefined)

در JSON، مقادیر رشته‌ای یا متنی می‌بایست در بین یک جفت علامت زگوند " " نوشته شوند:

{ "name":"John" }

در جاوا اسکریپت، شما می‌توانید مقادیر رشته‌ای را با دو علامت زگوند " " یا علامت پریم ' ' بنویسید:

JavaScript[ویرایش | ویرایش]

{ name:'John' }

JSON از شیوه نوشتار جاوا اسکریپت استفاده می‌کند[ویرایش | ویرایش]

از آنجایی که شیوه نوشتار چیسون از شیوه نوشتار شیء جاوا اسکریپت مشتق شده‌است، به برنامه‌های اضافی بسیار کوچکی برای کار با JSON در جاوا اسکریپت نیازمندیم.

با جاوا اسکریپت، شما می‌توانید یک شیء بسازید و مقادیری را برای آن در نظر بگیرید، مانند مثال زیر:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var person = { name: "John", age: 31, city: "New York" };


شما می‌توانید به یک شیء جاوا اسکریپت مانند زیر دسترسی پیدا کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

// returns John
person.name;


مشاهدهٔ نتیجه


همچنین به روش نیز می‌توان به شیء دسترسی پیدا کرد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

// returns John
person["name"];


مشاهدهٔ نتیجه


داده‌ها را می‌توان به صورت زیر ویرایش کرد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

person.name = "Gilbert";


مشاهدهٔ نتیجه


همچنین داده‌ها را می‌توان به صورت زیر ویرایش کرد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

person["name"] = "Gilbert";


مشاهدهٔ نتیجه


شما بعداً در این آموزش شیوه تبدیل اشیاء جاوا اسکریپت به JSON را خواهید آموخت.

آرایه‌های جاوا اسکریپت به صورت JSON[ویرایش | ویرایش]

همان‌طور که اشیاء جاوا اسکریپت را می‌توان به صورت یک JSON استفاده کرد، آرایه‌های جاوا اسکریپت را نیز می‌توان به عنوان یک JSON استفاده کرد.

شما مطالب بیشتری را در مورد آرایه همانند JSON مطالبی بیشتر را در این آموزش خواهید آموخت.

فایل‌های JSON[ویرایش | ویرایش]

 • نوع فایل برای فایل‌های JSON، ".json" است
 • نوع MIME برای متن‌های JSON نیز برابر با "application/json" است

منابع آموزشی[ویرایش]