آرایه‌ها در JSON

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


آرایه ها همانند اشیاء JSON[ویرایش | ویرایش]

مثال[ویرایش | ویرایش]

[ "Ford", "BMW", "Fiat" ]

آرایه‌ها در JSON بسیار شبیه به آرایه‌ها در جاوا اسکریپت هستند. [۱]

در JSON، مقادیر آرایه می‌بایست یکی از انواع رشته‌های متنی، عددی، شیء، آرایه، مقادیر منطقی یا null باشد.

در جاوا اسکریپت، مقادیر آرایه‌ها علاوه بر نوع داده‌های بالا، می‌توانند از نوع سایر عبارات معتبر جاوا اسکریپت شامل توابع، شیء تاریخ و زمان و مقدار undefined باشد.

آرایه ها در اشیاء JSON[ویرایش | ویرایش]

آرایه‌ها می‌توانند مقادیر یک ویژگی یک شیء باشند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

{
"name":"John",
"age":30,
"cars":[ "Ford", "BMW", "Fiat" ]
}

دسترسی به مقادیر آرایه ها[ویرایش | ویرایش]

شما می‌توانید به مقادیر آرایه‌ها با استفاده از شماره اندیس عددی آنها دسترسی داشته باشد.

مثال[ویرایش | ویرایش]

x = myObj.cars[0];


مشاهدهٔ نتیجه


ایجاد حلقه درون یک آرایه[ویرایش | ویرایش]

شما می‌توانید با استفاده از یک حلقه for-in به مقادیر آرایه دسترسی پیدا کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

for (i in myObj.cars) {
 x += myObj.cars[i];
}


مشاهدهٔ نتیجه


و یا شما می‌توانید از حلقه for استفاده کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

for (i = 0; i < myObj.cars.length; i++) {
 x += myObj.cars[i];
}


مشاهدهٔ نتیجه


آرایه های تو در تو در اشیاء JSON[ویرایش | ویرایش]

مقادیر در یک آرایه می‌توانند شامل آرایه ای دیگر باشند یا حتی می‌توانند یک شیء JSON باشند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

myObj = {
 "name":"John",
 "age":30,
 "cars": [
  { "name":"Ford", "models":[ "Fiesta", "Focus", "Mustang" ] },
  { "name":"BMW", "models":[ "320", "X3", "X5" ] },
  { "name":"Fiat", "models":[ "500", "Panda" ] }
 ]
 }

برای دسترسی به آرایه‌های درون آرایه، می‌بایست از یک حلقه for-in برای هر آرایه استفاده کرد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

for (i in myObj.cars) {
 x += "<h1>" + myObj.cars[i].name + "</h1>";
 for (j in myObj.cars[i].models) {
  x += myObj.cars[i].models[j];
 }
}


مشاهدهٔ نتیجه


ویرایش مقادیر آرایه[ویرایش | ویرایش]

از اندیس عددی آرایه برای ویرایش یک آرایه استفاده کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

 myObj.cars[1] = "Mercedes";


مشاهدهٔ نتیجه


حذف عناصر آرایه[ویرایش | ویرایش]

برای حذف عناصر از یک آرایه از کلمه کلیدی delete استفاده کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

delete myObj.cars[1];


مشاهدهٔ نتیجهمنابع آموزشی[ویرایش]