متدهای HTML DOM

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

متدهای HTML DOM اعمالی هستند که شما می‌توانید (بر روی عناصر HTML) انجام دهید.[۱]

ویژگی‌های HTML DOM مقادیری (از عناصر HTML) هستند که شما می‌توانید آنها را تنظیم کنید یا تغییر دهید.

رابط برنامه نویسی DOM

HTML DOM می‌تواند با زبان جاوا اسکریپت (و یا هر زبان برنامه‌نویسی دیگری) مورد دسترسی قرار بگیرد.

در DOM، تمامی عناصر HTML به صورت اشیاء تعریف می‌شوند.

رابط برنامه‌نویسی، ویژگی‌ها و متدهای هر شیء است.

یک ویژگی مقداری است که شما می‌توانید آن را دریافت کنید یا آن را تنظیم کنید (همانند تغییر دادن محتوای یک عنصر HTML).

یک متد عملی است که شما می‌توانید انجام دهید. (همانند اضافه کردن یا حذف کردن یک عنصر HTML).

مثال

مثال زیر محتوای ( innerHTML ) عنصر <p> را با شناسه (id) برابر با کلمه "demo" است را تغییر می‌دهد.

مثال

<html>
<body>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";
</script>

</body>
</html>


مشاهدهٔ نتیجه


در مثال فوق، getElementById یک متد است در حالی که innerHTML یک ویژگی است.

متد getElementById

بیشترین روش رایج برای دسترسی به یک عنصر HTML استفاده از شناسه یا id آن است.

در مثال بالا متد getElementById از شناسه برابر با "demo" برای پیدا کردن عنصر استفاده می‌کند.

ویژگی innerHTML

ساده‌ترین راه برای دریافت محتوای یک عنصر HTML استفاده از ویژگ innerHTML است.

ویژگی innerHTML یک ویژگی کاربردی برای دریافت یا جابه‌جا کردن محتوای عناصر HTML است.

از ویژگی innerHTML می‌توان برای دریافت یا تغییر هر عنصر HTML ای که شامل <html> و <body> می‌شود، استفاده کرد.

منابع آموزشی