فرم‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

اعتبار سنجی فرم‌ها در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

اعتبار سنجی فرم‌های HTML را می‌توان با جاوا اسکریپت انجام داد.[۱]

اگر یک فیلد فرم (fname) خالی باشد، این تابع یک پیغام را به صورت هشدار نمایش می‌دهد و مقدار false را برای جلوگیری از ثبت فرم، برمی‌گرداند:

مثال JavaScript[ویرایش | ویرایش]

function validateForm() {
 var x = document.forms["myForm"]["fname"].value;
 if (x == "") {
  alert("Name must be filled out");
  return false;
 }
}

تابع می‌تواند زمانی فراخوانی شود که فرم ثبت شده باشد:

مثال فرم HTML[ویرایش | ویرایش]

<form name="myForm" action="/action_page.php" onsubmit="return validateForm()" method="post">
Name: <input type="text" name="fname">
<input type="submit" value="Submit">
</form>


مشاهدهٔ نتیجه


جاوا اسکریپت می‌تواند داده های عددی ورودی را اعتبار سنجی کند[ویرایش | ویرایش]

جاوا اسکریپت اغلب برای اعتبار سنجی ورودی‌های عددی استفاده می‌شود:

لطفاً عددی بین ۱ و ۱۰ وارد کنید:

Responsive demo.svg
مشاهدهٔ نتیجه »

اعتبار سنجی خودکار فرم های HTML[ویرایش | ویرایش]

اعتبار سنجی فرم‌های HTML می‌تواند به صورت خودکارتوسط مرورگر صورت بپذیرد:

اگر یک فیلد فرم (fname) خالی باشد، ویژگی required از ثبت این فرم جلوگیری می‌کند:

مثال فرم HTML[ویرایش | ویرایش]

<form action="/action_page.php" method="post">
 <input type="text" name="fname" required>
 <input type="submit" value="Submit">
</form>


مشاهدهٔ نتیجه


اعتبار سنجی خودکار فرم‌های HTML در مرورگر اینترنت اکسپلورر نسخه ۹ یا نسخه‌های جدیدتر پشتیبانی نمی‌شود.

اعتبار سنجی داده ها[ویرایش | ویرایش]

اعتبار سنجی داده‌ها فرآیندی برای اطمینان حاصل کردن از درست بودن و کاربردی بودن داده ورودیست که از کاربر دریافت شده‌است.

اعتبار سنجی‌های معمول عبارتند از:

 • آیا کاربر تمامی فیلدهای اجباری را پر کرده‌است؟
 • آیا کاربر تاریخ و زمان معتبری را وارد کرده‌است؟
 • آیا کاربر در فیلد عددی، مقدار متنی وارد کرده‌است؟

بیشتر موارد، هدف اعتبار سنجی داده‌ها، اطمینان از صحیح بودن داده‌های ورودی کاربر است.

اعتبار سنجی را می‌توان با استفاده از متدهای متفاوتی انجام داد و می‌توان در راه‌های گوناگونی ازآن استفاده کرد.

اعتبار سنجی سمت سرور بعد از ارسال داده به سمت سرور، توسط وب سرور اجرا می‌گردد.

اعتبار سنجی سمت کاربر (Client) توسط مرورگر وب و قبل از ارسال داده به وب سرور صورت می‌گیرد.

نوع Constraint یا اعتبار سنجی محدودیتی در HTML[ویرایش | ویرایش]

در HTML5 نوع جدیدی از مفهوم اعتبار سنجی در HTML به نام اعتبارسنجی محدودیتی (constraint) ارائه شد.

نوع اعتبار سنجی constraint بر اساس موارد زیر است:

 • اعتبار سنجی محدودیتی برای ویژگی‌های ورود داده در HTML
 • اعتبار سنجی محدودیتی انتخابگرها در CSS
 • اعتبار سنجی محدودیتی ویژگی ها و متدهای DOM

اعتبار سنجی محدودیتی در ویژگی های ورود داده در HTML[ویرایش | ویرایش]

ویژگی (attribute) توضیحات
disabled مشخص می‌کند که آن کنترل HTML می‌بایست غیرفعال باشد
Max طول بیشترین مقداری که آن کنترل ورودی در HTML می‌تواند داشته باشد را تعیین می‌کند
min حداقل طول مقداری که آن کنترل ورودی در HTML می‌تواند داشته باشد را تعیین می‌کند
pattern الگوی داده ورودی برای آن کنترل را تعیین می‌کند
required کنترل مورد نظر را به یک کنترل اجباری تبدیل می‌کند
type نوع یک عنصر ورودی را تعیین می‌کند
برای مشاهده لیست کامل این ویژگی‌ها، مقاله ما تحت عنوان ویژگی‌های ورودی در HTML را مطالعه بفرمایید.

اعتبار سنجی های محدودیتی برای انتخابگرهای CSS[ویرایش | ویرایش]

انتخابگر توضیحات
:disabled تمام عناصر ورودی را که ویژگی disabled آنها، مشخص شده‌است را انتخاب می‌کند
:invalid عناصری ورودی را که مقدار نامعتبر را انتخاب می‌کند
:optional عناصر ورودی غیر اجباری را انتخاب می‌کند
:required عناصر ورودی را که ویژگی required آنها مشخص شده‌است را انتخاب می‌کند
:valid عناصر ورودی را که مقادیر معتبر دارند را انتخاب می‌کنند
برای مشاهده لیست کامل این ویژگی‌ها، مقاله ما تحت عنوان انتخابگرهای CSS را مطالعه نمائید.

منابع آموزشی[ویرایش]