ناوبری پنجره

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

شیء window.navigator شامل اطلاعاتی در مورد مرورگر بازدیدکننده است. [۱]

ناوبری (Navigator) پنجره[ویرایش | ویرایش]

شیء window.navigator می‌تواند بدون پیشوند Window نوشته شود.

برخی از مثال‌ها عبارتند از:

  • navigator.appName
  • navigator.appCodeName
  • navigator.platform

کوکی های مرورگر[ویرایش | ویرایش]

ویژگی cookieEnabled در صورتی که کوکی‌ها فعال باشند، مقدار true و در غیر اینصورت مقدار false را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"cookiesEnabled is " + navigator.cookieEnabled;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


نام Application مرورگر[ویرایش | ویرایش]

ویژگی appName نام اپلیکیشن مرورگر رابرمی گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"navigator.appName is " + navigator.appName;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


بسیار دقت کنید، "Netscape" نام اپلیکیشن برای هر دو IE11، کروم، فایرفاکس و سافاری است.

نام کد (CodeName) اپلیکیشن مرورگر[ویرایش | ویرایش]

ویژگی appCodeName نام کد اپلیکیشن مرورگر را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"navigator.appCodeName is " + navigator.appCodeName;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


"Mozilla" نام کد اپلیکیشن برای هر دو مرورگر کروم، فایرفاکس، IE، سافاری و اپرا است.

موتور (Engine) مرورگر[ویرایش | ویرایش]

ویژگی product نام محصول (product name) موتور مرورگر را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"navigator.product is " + navigator.product;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


روی این موضوع مانور ندهید. برای بیشتر مرورگرها مقدار "Gecko" را به عنوان نام محصول برگردانده می‌شود.

نسخه مرورگر[ویرایش | ویرایش]

ویژگی appVersion اطلاعات نسخه مرورگر را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.appVersion;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


عامل (Agent) مرورگر[ویرایش | ویرایش]

ویژگی userAgent مقدار اطلاعات سربرگ ارسال شده از سمت کاربر توسط مرورگر به سمت سرور را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.userAgent;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


هشدار !!![ویرایش | ویرایش]

اطلاعات بدست آمده از شیء navigator می‌تواند گمراه کننده باشد، و نباید برای تشخیص نسخه مرورگر از آن استفاده کرد، زیرا:

  • مرورگرهای مختلف می‌توانند از نام یکسان استفاده کنند
  • اطلاعات ناوبری (navigator) می‌تواند توسط صاحب مرورگر تغییر یابد
  • برخی از مرورگرها خود را ناشناس معرفی می‌کنند تا تست‌های سایت را دور بزنند
  • مرورگرها نمی‌توانند گزارش سیستم عامل‌هایی که بعد از آن مرورگر منتشر شده‌است را ارائه دهد

پلتفرم (Platform) مرورگر[ویرایش | ویرایش]

ویژگی platform پتلفرم مرورگر (سیستم عامل) را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.platform;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


زبان مرورگر[ویرایش | ویرایش]

ویژگی language می‌تواند زبان مرورگر را برگرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.language;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


آیا مرورگر آنلاین است؟[ویرایش | ویرایش]

ویژگی onLine در صورتی که مرورگر آنلاین یا برخط باشد مقدار true را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.onLine;
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


آیا جاوا فعال شده‌است؟[ویرایش | ویرایش]

متد javaEnabled() در صورتی که جاوا فعال شده باشد مقدار true را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.javaEnabled();
</script>


مشاهدهٔ نتیجهمنابع آموزشی[ویرایش]