کلاس ریاضی

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
موارد آموزشی
۱آموزش
۲مقدمه
۳شروع
۴شیوهٔ نوشتار
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸تبدیل‌کردن نوع داده‌ها
۹عملگرها
۱۰مقادیر رشته‌ای
۱۱کلاس ریاضی
۱۲مقادیر منطقی
۱۳ساختار If … Else
۱۴عبارت Switch
۱۵حلقهٔ While
۱۶حلقهٔ For
۱۷عبارات Break و Continue
۱۸آرایه‌ها
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

کلاس ریاضی (Math) در جاوا متدهای زیادی دارد که به شما این امکان را می‌دهد که عملیات‌های ریاضی را بر روی اعداد انجام دهید. [۱]

متد Math.max(x,y)

از متد Math.max(x,y) می‌توان برای پیدا کردن بزرگترین مقدار بین آرگومان‌های x و y استفاده کرد:

مثال

Math.max(5, 10);


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.min(x,y)

از متد Math.min(x,y) می‌توان برای پیدا کردن کوچک‌ترین مقدار بین آرگومان‌های x و y استفاده کرد:

مثال

Math.min(5, 10);


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.sqrt(x)

متد Math.sqrt(x) جذر ریشه x را برمی‌گرداند:

مثال

Math.sqrt(64);


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.abs(x)

متد Math.abs(x) قدر مطلق x را برمی‌گرداند:

مثال

Math.abs(-4.7);


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.random()

متد Math.random() یک عدد تصادفی (بین) ۰ و ۱ (برمی‌گرداند):

مثال

Math.random();


مشاهدهٔ نتیجه


مرجع کامل کلاس ریاضی (Math) در جاوا

برای مشاهده لیست کاملی از متدهای کلاس ریاضی، به مرجع متدهای کلاس ریاضی در جاوا مراجعه کنید.

تمرینات جاوا


منابع آموزشی