مقادیر رشته‌ای

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
(تغییرمسیر از Java:مقادیر رشته ای)
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
موارد آموزشی
۱آموزش
۲مقدمه
۳شروع
۴شیوهٔ نوشتار
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸تبدیل‌کردن نوع داده‌ها
۹عملگرها
۱۰مقادیر رشته‌ای
۱۱کلاس ریاضی
۱۲مقادیر منطقی
۱۳ساختار If … Else
۱۴عبارت Switch
۱۵حلقهٔ While
۱۶حلقهٔ For
۱۷عبارات Break و Continue
۱۸آرایه‌ها
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

مقادیر رشته ای (String) در جاوا

از نوع داده String برای ذخیره کردن متن استفاده می‌شود. [۱]

یک متغیر String شامل مجموعی از کاراکترهاست که درون علامت " " قرار گرفته‌اند:

مثال

ساخت یک متغیر از نوع String و مقداردهی آن:

String greeting = "Hello";


مشاهدهٔ نتیجه


طول نوع داده رشته ای

یک string در جاوا در واقع یک شیء (object) است و شامل متدهایی می‌شود که می‌تواند عملیات خاصی را روی مقادیر رشته‌ای انجام دهد. به عنوان مثال: طول یک مقدار رشته‌ای را می‌توان با متد length() یافت:

مثال

String txt = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
System.out.println("The length of the txt string is: " + txt.length());


مشاهدهٔ نتیجه


سایر متدهای نوع داده رشته ای

متدهای زیادی برای نوع داده string وجود دارد. به طور مثال متدهای toUpperCase() و toLowerCase():

مثال

String txt = "Hello World";
System.out.println(txt.toUpperCase());   // Outputs "HELLO WORLD"
System.out.println(txt.toLowerCase());   // Outputs "hello world"


مشاهدهٔ نتیجه


پیدا کردن یک کاراکتر به خصوص در یک نوع داده متنی

متد indexOf() شماره اندیس (موقعیت) اولین خانه از یک رشته به‌خصوص موجود در یک نوع داده متنی (که شامل فضاهای بین حروف نیز می‌شود) را برمی‌گرداند:

مثال

String txt = "Please locate where 'locate' occurs!";
System.out.println(txt.indexOf("locate")); // Outputs 7


مشاهدهٔ نتیجه

جاوا از شماره اندیس‌ها (موقعیت‌ها) را از صفر شمارش می‌کند.

۰ اولین شماره موقعیت یا اندیس در یک رشته متنی است. ۱ دومین موقعیت یا اندیس، ۲ سومین موقعیت یا اندیس و ...

الحاق داده های رشته ای یا متنی

از عملگر + می‌توان برای ترکیب دو رشته با یکدیگر استفاده کرد. این کار الحاق رشته‌ها به یکدیگر نامیده می‌شود:

مثال

String firstName = "John";
String lastName = "Doe";
System.out.println(firstName + " " + lastName);


مشاهدهٔ نتیجه

نکته: توجه داشته باشید که ما از متن خالی (" ")برای ساخت فضای خالی بین نام و نام‌خانوادگی در هنگام پرینت استفاده کردیم.

شما همچنین می‌توانید از متد concat() برای الحاق دو رشته متنی به یکدیگر استفاده کنید:

مثال

String firstName = "John ";
String lastName = "Doe";
System.out.println(firstName.concat(lastName));


مشاهدهٔ نتیجه


کاراکترهای مخصوص

از آنجا که مقادیر رشته‌ای باید درون " " نوشته شوند، جاوا این رشته متنی زیر را متوجه نشده و موجب بروز خطا می‌شود:

String txt = "We are the so-called "Vikings" from the north.";

راه حل این مشکل استفاده از کاراکتر \ است.

کاراکتر backslash \ کاراکترهای خاص را به کاراکترهای قابل استفاده در مقادیر رشته‌ای تبدیل می‌نماید.

کاراکتر نتیجه توضیحات
\' ' تک کوتیشن
\" " دو کوتیشن
\\ \ بک اسلش

عبارت \" یک دابل کوتیشن در رشته متنی ایجاد می‌کند:

مثال

String txt = "We are the so-called \"Vikings\" from the north.";


مشاهدهٔ نتیجه


عبارت \' یک کوتیشن در رشته متنی ایجاد می‌کند.

مثال

String txt = "It\'s alright.";


مشاهدهٔ نتیجه


عبارت \\ یک بک‌اسلش در یک رشته متنی ایجاد می‌کند:

مثال

String txt = "The character \\ is called backslash.";


مشاهدهٔ نتیجه


شش نوع دیگر از این کاراکترها در جاوا معتبر هستند:

کد نتیجه امتحان کنید
\n خط جدید مشاهدهٔ نتیجه
\r رفتن به خط بعدی مشاهدهٔ نتیجه
\t ایجاد Tab مشاهدهٔ نتیجه
\b ایجاد backspace مشاهدهٔ نتیجه
\f ایجاد formfeed

جمع‌کردن اعداد و رشته‌های متنی

هشدار!

جاوا از عملگر + هم برای جمع و هم برای الحاق رشته‌ها استفاده می‌کند.

اعداد با یکدیگر جمع می‌شود. رشته‌های متنی به یک دیگر الحاق می‌شوند.

اگر دو عدد را جمع کنیم نتیجه یک عدد خواهد بود:

مثال

int x = 10;
int y = 20;
int z = x + y;      // z will be 30 (an integer/number)


مشاهدهٔ نتیجه


اگر دو مقدار رشته‌ای را جمع کنیم نتیجه آن چسبیدن دو رشته به یکدیگر خواهد بود:

مثال

String x = "10";
String y = "20";
String z = x + y;   // z will be 1020 (a String)


مشاهدهٔ نتیجه


اگر شما یک عدد و مقدار رشته‌ای را جمع کنید، نتیجه آن چسبیدن آن دو مقدار به یکدیگر و ایجاد یک رشته متنی جدید خواهد بود:

مثال

String x = "10";
int y = 20;
String z = x + y;   // z will be 1020 (a String)


مشاهدهٔ نتیجه


مرجع کامل مقادیر رشته‌ای

برای مشاهده لیست کاملی از متدهای نوع داده متنی ، به مقاله ما تحت عنوان مرجع متدهای نوع داده رشته‌ای در جاوا مراجعه کنید.

این مرجع، شامل توضیحات و مثال‌هایی از تمام متدهای نوع داده رشته‌ای است.

تمرینات جاوا


منابع آموزشی