متغیرها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
موارد آموزشی
۱آموزش
۲مقدمه
۳شروع
۴شیوهٔ نوشتار
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸تبدیل‌کردن نوع داده‌ها
۹عملگرها
۱۰مقادیر رشته‌ای
۱۱کلاس ریاضی
۱۲مقادیر منطقی
۱۳ساختار If … Else
۱۴عبارت Switch
۱۵حلقهٔ While
۱۶حلقهٔ For
۱۷عبارات Break و Continue
۱۸آرایه‌ها
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

متغیرها نگه‌دارنده‌هایی برای ذخیره مقادیر داده هستند.[۱]

در جاوا، انواع مختلفی از متغیر وجود دارد، برای مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • String - مقادیر متنی مانند "Hello" را ذخیره می‌کند. مقادیر متنی درون علامت " " قرار می‌گیرند
 • int - مقادیر عدد صحیح (تمام اعداد)، بدون اعشار مانند ۱۲۳ یا ۱۲۳- را ذخیره می‌کند
 • float - اعداد اعشاری مانند ۱۹٫۹۹ یا ۱۹٫۹۹- را ذخیره می‌کند
 • char - تک کاراکترهایی مانند ′a′ و ′B′ را ذخیره می‌کند. مقادیر Char درون علامت ′ ′ قرار می‌گیرند
 • boolean - مقادیر منطقی را که دو حالت دارد را ذخیره می‌کند: true یا false مقادیری هستند که این نوع متغیر می‌تواند آنها را ذخیره کند

تعریف (ساختن) متغیرها

برای ساختن یک متغیر، شما می‌بایست نوع آن را مشخص کرده و آن را مقداردهی کنید:

شیوه نوشتار

type variable = value;

Type یکی از انواع داده در جاوا (مانند int یا String) است، و variable نام متغیر (مانند x یا name) است. از علامت مساوی برای مقداردهی یک متغیر استفاده می‌شود.

برای ساختن متغیری که یک مقدار متنی را ذخیره می‌کند، به مثال زیر نگاه کنید:

مثال

یک متغیر با نام name و از نوع داده String ساخته و آن را با مقدار "John" مقداردهی می‌کند:

String name = "John";
System.out.println(name);


مشاهدهٔ نتیجه


برای ساختن متغیری که یک عدد را ذخیره می‌کند، به مثال زیر نگاه کنید:

مثال

یک متغیر با نام myNum و از نوع int می‌سازد و آن را با مقدار ۱۵ مقداردهی می‌کند:

int myNum = 15;
System.out.println(myNum);


مشاهدهٔ نتیجه


همچنین شما می‌توانید یک متغیر را بدون مقداردهی اولیه تعریف کنید، و آن متغیر را بعداً مقداردهی کنید:

int myNum;
myNum = 15;
System.out.println(myNum);


مشاهدهٔ نتیجه


مثال

توجه داشته باشید که اگر شما یک یک متغیر که از قبل وجود داشته‌است با یک مقدار جدید مقداردهی کنید، این کار موجب بازنویسی مقدار متغیر می‌شود:

مثال

تغییر مقدار متغیر myNum از 15 به 20:

int myNum = 15;
myNum = 20; // myNum is now 20
System.out.println(myNum);


مشاهدهٔ نتیجه


متغیرهای نهایی (Final)

اما، اگر شما می‌توانید در صورتی که نمی‌خواهید دیگران (یا خودتان) مقدار متغیر را بازنویسی کند کلمه کلیدی final را اضافه کنید. (این امر موجب تعریف متغیر به عنوان یک "متغیر نهایی" یا "ثابت" می‌شود، که به معنی متغیر غیرقابل تغییر و فقط خواندنی است):

مثال

final int myNum = 15;
myNum = 20; // will generate an error: cannot assign a value to a final variable


مشاهدهٔ نتیجه


انواع داده دیگر

نمونه مثالی برای شیوه تعریف متغیرهایی از انواع مختلف را در زیر می‌بینید:

مثال

شما مطالب بیشتری را در مورد انواع داده‌ها در فصل آینده خواهید آموخت.
int myNum = 5;
float myFloatNum = 5.99f;
char myLetter = 'D';
boolean myBool = true;
String myText = "Hello";

نمایش مقادیر متغیرها

متد println() اغلب برای نمایش مقدار متغیرها استفاده می‌شود.

برای ترکیب یک داده متنی و مقدار یک متغیر، از کاراکتر + استفاده کنید.

مثال

String name = "John";
System.out.println("Hello " + name);


مشاهدهٔ نتیجه


همچنین شما می‌توانید از کاراکتر + برای جمع کردن مقدار یک متغیر با یک متغیر دیگر استفاده کنید.

مثال

String firstName = "John ";
String lastName = "Doe";
String fullName = firstName + lastName;
System.out.println(fullName);


مشاهدهٔ نتیجه


برای مقادیر عددی، کاراکتر + همانند عملگر ریاضی + عمل می‌کند (توجه داشته باشید که ما از نوع داده‌ای int (عدد صحیح) در این مثال استفاده می‌کنیم):

مثال

int x = 5;
int y = 6;
System.out.println(x + y); // Print the value of x + y


مشاهدهٔ نتیجه


از مثال بالا، شما می‌توانید نکات زیر را متوجه شوید:

 • متغیر x مقدار ۵ را ذخیره می‌کند
 • متغیر y مقدار ۶ را ذخیره می‌کند
 • سپس ما از متد println() برای نمایش حاصل x + y که برابر با ۱۱ است، استفاده می‌کنیم

تعریف چندین متغیر

برای تعریف چندین متغیر از یک نوع داده‌ای، از علامت ویرگول برای جداسازی متغیرها استفاده کنید:

مثال

int x = 5, y = 6, z = 50;
System.out.println(x + y + z);


مشاهدهٔ نتیجه


معرفی کننده ها (نام ها) در جاوا

تمامی متغیرهای جاوا می‌بایست با یک نام منحصر به فرد معرفی شوند.

این نام‌های منحصر به فرد، معرفی کننده (identifiers) نامیده می‌شوند.

معرفی کننده‌ها می‌توانند کوتاه باشند (همانند x وy) یا می‌توانند نام‌های با معنی‌تری داشته باشند (age, sum, totalVolume).

نکته: توصیه می‌شود که از نام‌های با معنی برای تعریف متغیرها استفاده کنید تا کد خود را قابل فهم‌تر کنید.

// Good
int minutesPerHour = 60;

// OK, but not so easy to understand what m actually is
int m = 60;


مشاهدهٔ نتیجه


قوانین نام‌گذاری برای متغیرها (معرفی کننده‌های منحصر به فرد) به شرح زیر است:

 • نام‌ها می‌توانند شامل حروف، اعداد، علامت زیرخط _ یا علامت دلار $ باشند
 • نام‌ها می‌بایست با یک حرف شروع شوند
 • حرف اول نام متغیرها می‌بایست کوچک باشد و شامل فضای خالی نیز نباشد
 • نام‌ها می‌توانند با علامت _ یا $ شروع شوند. (اما ما در این آموزش از این کاراکترها برای نامگذاری استفاده نمی‌کنیم)
 • جاوا یک زبان حساس به حروف کوچک و بزرگ است و نام متغیرها نیز در جاوا از این قاعده مستثنا نیستند (یعنی دو متغیر "myVar" و "myvar" دو متغیر متفاوت در نظر گرفته می‌شوند)
 • کلمات کلیدی (همانند کلمات کلیدی جاوا مانند int یا boolean) را نمی‌توان به عنوان نام متغیر استفاده کرد

تمرینات جاوا

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی