متدها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
خانه
متدهای جاوا
۱متدها
۲پارامترهای متد
۳Overload کردن متد
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

یک متد بلاکی از کد است که به هنگام فراخوانی اجرا می‌گردد. [۱]

شما می‌توانید داده‌های خود را به صورت پارامتر به یک متد پاس دهید.

متدها برای انجام عملیات‌های اصلی استفاده می‌شوند و به عنوان توابع نیز شناخته می‌شوند.

چرا از متدها استفاده می‌کنیم؟ برای بالا بردن قابلیت باز استفاده کد: یک بار کد را تعریف می‌کنیم و از آن چندین بار استفاده می‌کنیم.

ساخت یک متد

یک متد می‌بایست درون یک کلاس تعریف شود. متد به صورت نام متد و قرار گرفتن پرانتز ( ) بعد از نام متد تعریف می‌شود. جاوا تعدادی متد از پیش تعریف شده همانند System.out.println() دارد اما همچنین شما می‌توانید متدهای خود را برای انجام عملیات‌های مهم تعریف کنید.

مثال

تعریف یک متد درون MyClass:

public class MyClass {
 static void myMethod() {
  // code to be executed
 }
}

توضیح مثال

 • myMethod()نام متد است
 • staticبه معنای این است که این متد متعلق به کلاس MyClass است و به اشیاء کلاس MyClass مربوط نیست. شما مطالب بیشتری را در مورد اشیاء و نحوه دسترسی به متدها از طریق اشیاء در فصل‌های آینده خواهید آموخت
 • کلمه کلیدی void به معنای این است که این متد مقدار برگشتی ندارد. شما در مورد مقادیر بازگشتی در فصل‌های آینده مطالب بیشتری را خواهید آموخت

فراخوانی یک متد

برای فراخوانی متد، نام متد را به همراه دو پرانتز ( ) و یک نقطه ویرگول یا سمیکالن ; بنویسید.

در مثال زیر، myMethod() برای چاپ یک متن (عملیات) در زمان فراخوانی استفاده می‌شود:

مثال

درون قسمت main، متد myMethod() را فراخوانی کنید:

public class MyClass {
 static void myMethod() {
  System.out.println("I just got executed!");
 }

 public static void main(String[] args) {
  myMethod();
 }
}

// Outputs "I just got executed!"


مشاهدهٔ نتیجه


یک متد را می‌توان چندین بار فراخوانی کرد:

مثال

public class MyClass {
 static void myMethod() {
  System.out.println("I just got executed!");
 }

 public static void main(String[] args) {
  myMethod();
  myMethod();
  myMethod();
 }
}

// I just got executed!
// I just got executed!
// I just got executed!


مشاهدهٔ نتیجه

در فصل بعدی، پارامترهای متد در جاوا، شما نحوه پاس دادن داده‌ها (پارامترها) به یک متد را یاد خواهید گرفت.

تمرینات جاوا

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


منابع آموزشی