فایل‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
(تغییرمسیر از Java:فایل ها)
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
خانه
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
۱فایل‌ها در جاوا
۲خواندن و نوشتن فایل‌ها در جاوا
۳خواندن فایل‌ها در جاوا
۴حذف فایل‌ها در جاوا
مرجع جاوا
مثال‌ها در جاوا

مدیریت فایل بخش مهمی از هر نرم‌افزاری است. [۱]

جاوا متدهای متعددی برای ساخت، خواندن، بروزرسانی و حذف فایل‌ها دارد.

مدیریت فایل در جاوا

کلاس File از پکیج java.io، به ما اجازه می‌دهد با فایل‌ها کار کنید.

برای استفاده از کلاس File، یک شیء از این کلاس بسازید، و نام فایل یا مسیر را مشخص کنید:

مثال

import java.io.File;  // Import the File class

File myObj = new File("filename.txt"); // Specify the filename

کلاس File متدهای کاربردی بسیاری برای ساخت و دریافت اطلاعات درمورد فایل‌ها دارد. برای مثال:

متد نوع خروجی متد توضیحات
canRead()
Boolean
چک می کند که آیا فایل قابل خواندن است یا نه
canWrite()
Boolean
چک می کند که آیا فایل قابل نوشتن است یا نه
createNewFile()
Boolean
یک فایل خالی ایجاد می‌کند
delete()
Boolean
یک فایل را حذف می‌کند
exists()
Boolean
بررسی می‌کند که ایا فایل وجود دارد
getName()
String
نام فایل را مشخص می‌کند
getAbsolutePath()
String
مسیر اصلی فایل را برمی‌گرداند
length()
Long
سایز فایل را به بایت برمی‌گرداند
list()
String[]
آرایه‌ای از فایل‌های درون یک مسیر را برمی‌گرداند
mkdir()
Boolean
یک پوشه ایجاد می‌کند
اگر شما نمی‌دانید پکیج چیست، آموزش پکیج‌ها در جاوا را بخوانید.


منابع آموزشی