100% کامل شده تا

HTML در مقابل XHTML (HTML Versus XHTML)

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


XHTML یک نسخه سخت‌تر و مبتنی بر XML از HTML است.


XHTML چیست؟

 • XHTML (سرواژهٔ: EXtensible HyperText Markup Language) به معنای زبان نشانه‌گذاری فرامتن قابل توسعه است.[۱]
 • XHTML یک نسخه سخت‌تر و مبتنی بر XML از HTML است
 • HTML, XHTML ای است که بعنوان یک کاربرد XML تعریف می‌شود
 • XHTML توسط همه مرورگرهای اصلی پشتیبانی می‌شود


چرا XHTML؟

XML یک زبان نشانه‌گذاری است که در آن سندها باید به درستی نشانه‌گذاری شوند (بخوبی شکل گرفته باشند).

XHTML برای گسترش و انعطاف‌پذیری HTML برای کار با سایر فرمت‌های داده (مانند XML) توسعه یافته‌است. علاوه بر این، مرورگرها خطاهای صفحات HTML را نادیده می‌گیرند و سعی می‌کنند وب‌سایت را نمایش دهند حتی اگر در علامت گذاری خطایی داشته باشد؛ بنابراین XHTML با عدم خطاپذیری بیشتری همراه است.

اگر می‌خواهید XML را مطالعه کنید آموزش XML ما را بخوانید.


مهمترین تفاوت‌ها نسبت به HTML

 • <!DOCTYPE> اجباری است
 • ویژگی xmlns در <html>اجباری است
 • <html>, <head>, <title> و <body> اجباری هستند
 • عناصر باید همیشه بسته باشند
 • عناصر همیشه باید با حروف کوچک باشند
 • نام ویژگی‌ها همیشه باید با حروف کوچک باشد
 • مقدار ویژگی‌ها باید نقل‌قول شده باشد (در بین علامت‌های " " قرار بگیرد)
 • کمینه‌کردن (Minimization) ویژگی ممنوع است
<!DOCTYPE ....> الزامی است

یک سند XHTML باید اعلان <!DOCTYPE> در XHTML را داشته باشد.

عناصر <html>, <head>, <title> و <body> نیز باید وجود داشته باشند و ویژگی xmlns در <html> باید فضای نام xml سند را مشخص کند.

این مثال یک سند XHTML را با حداقل تگ‌های مورد نیاز نشان می‌دهد:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>Title of document</title>
</head>
<body>

 some content here...

</body>
</html>


عناصر XML باید به‌درستی تودرتو شوند

در XHTML، همهٔ عناصر باید به درستی در داخل یکدیگر تودرتو شوند مانند:

درست:
<b><i>Some text</i></b>


اشتباه:
<b><i>Some text</b></i>


عناصر XHTML باید همیشه بسته شوند

در XHTML، عناصر همیشه باید بسته باشند، مانند این:

درست:
<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>


اشتباه:
<p>This is a paragraph
<p>This is another paragraph


عناصر خالی XHTML همیشه باید بسته شوند

در XHTML، عناصر خالی همیشه باید بسته شوند، مانند این:

درست:
A break: <br />
A horizontal rule: <hr />
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face" />


اشتباه:
A break: <br>
A horizontal rule: <hr>
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face">


عناصر HTML باید با حروف کوچک باشند

در XHTML، نام عناصر همیشه باید با حروف کوچک باشد، مانند این:

درست:
<body>
<p>This is a paragraph</p>
</body>


اشتباه:
<BODY>
<P>This is a paragraph</P>
</BODY>


نام ویژگی‌های XHTML باید با حروف کوچک باشد

در XHTML، نام ویژگی‌ها همیشه باید با حروف کوچک باشد، مانند این:

درست:
<a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>


اشتباه:
<a HREF="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>


مقادیر ویژگی باید نقل‌قول شوند

در XHTML، مقادیر ویژگی همیشه باید نقل‌قول شوند (داخل " " باشد)، مانند این:

درست:
<a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>


اشتباه:
<a href=https://www.w3schools.com/html/>Visit our HTML tutorial</a>


کمینه سازی (Minimization) ویژگی ممنوع است

در XHTML، به حداقل رساندن ویژگی‌ها ممنوع است:

درست:
<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked="checked" />
<input type="text" name="lastname" disabled="disabled" />


اشتباه:
<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked />
<input type="text" name="lastname" disabled />


تأیید اعتبار HTML با اعتبارسنج W3C

آدرس وب خود را در کادر زیر قرار دهید:


منابع آموزشی
به‌روزرسانی شده: ۳۷ روز پیش