100% کامل شده تا

رزرو شده‌ها در اچ‌تی‌ام‌ال (HTML Entities)

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


کاراکترهای رزرو شده در HTML باید با موجودیت‌های کاراکتری جایگزین شوند.


موجودیت‌های HTML

برخی از کاراکترها در HTML رزرو شده هستند.[۱]

اگر از علامت بزرگتر > یا کوچکتر < در متن خود استفاده می‌کنید، مرورگر ممکن است آنها را با تگ‌ها اشتباه بگیرد.

موجودیت‌های کاراکتری برای نمایش کاراکترهای رزرو شده در HTML به کار می‌روند.

یک موجودیت کاراکتری به شکل زیر است:

برای نمایش علامت کوچک‌تر < باید بنویسیم: ;tl& یا ;60#&

مزیت استفاده از یک موجودیت نام: بخاطر سپردن یک موجودیت نام ساده است.

عیب استفاده از یک موجودیت نام: مرورگرها ممکن است همهٔ موجودیت‌های نام را پشتیبانی نکنند اما پشتیبانی اعداد کافیست.

فاصله Non-breaking

یک موجودیت کاراکتری رایج که در HTML استفاده می‌شود فاصلهٔ non-breaking است: &nbsp;

یک فاصلهٔ non-breaking، فضایی است که به خط جدیدی نمی‌رود.

دو کلمه که توسط یک فاصلهٔ non-breaking جدا می‌شوند، در کنار هم می‌چسبند (در خط جدید از هم جدا نمی‌شوند). این فاصله هنگام شکستن کلماتی که ممکن است بهم ریخته شوند، مفید است.

مثال‌ها:

  • § ۱۰
  • 10 km/h
  • 10 PM

استفاده رایج دیگر فاصلهٔ non-breaking، جلوگیری از مرورگرها از کوتاه کردن فاصله‌های صفحات HTML است.

اگر ۱۰ فاصله در متن خود بنویسید، مرورگر ۹ تای آن را حذف می‌کند. برای اضافه‌کردن فاصله‌های واقعی به متن خود، می‌توانید از موجودیت کاراکتر '&nbsp;' استفاده کنید.

نکته: non-breaking hyphen (به فارسی: خط ربط ناشکستنی) (&#8209;) به شما این امکان را می‌دهد که از کاراکتر خط ربط - استفاده کنید که قابل شکسته شدن نیست.

برخی دیگر از موجودیت های کاراکتر مفید در HTML

نتیجه تعریف نام موجودیت شماره موجودیت امتحان‌کنید
فاصله جدا نشدنی &nbsp; &#160; نتیجه
< کوچک‌تر &lt; &#60; نتیجه
> بزرگ‌تر &gt; &#62; نتیجه
& امپرسند (Ampersand) &amp; &#38; نتیجه
" نماد نقل‌قول دو تایی &quot; &#34; نتیجه
' نماد نقل‌قول تکی &apos; &#39; نتیجه
¢ سنت &cent; &#162; نتیجه
£ پوند &pound; &#163; نتیجه
¥ یِن &yen; &#165; نتیجه
یورو &euro; &#8364; نتیجه
© علامت کپی‌رایت &copy; &#169; نتیجه
® علامت تجاری ثبت‌شده &reg; &#174; نتیجه
توجه: نام موجودیت‌ها، حساس به بزرگی و کوچکی حروف (case sensitive) هستند.

ترکیب نشانه‌های تفکیک کننده

نشان تفکیک کننده “glyph” است که به یک حرف اضاف می‌شود.

برخی از نشان‌های تفکیک کننده، مانند: grave ̀ و acute ́ تأکید نامیده می‌شوند.

نشان‌های تفکیک کننده می‌توانند بالا و پایین یک حرف، داخل یک حرف و بین دو حرف ظاهر شوند.

نشان‌های تفکیک کننده را می‌توان در ترکیب با کاراکترهای الفبایی برای تولید کاراکتری استفاده کرد که در مجموعه کاراکتر (encode) استفاده شده در صفحه وجود ندارد.

در اینجا چند نمونه آورده شده‌است:

علامت کاراکتر ترکیب نتیجه امتحان‌کنید
̀ a a&#768; à نتیجه
́ a a&#769; á نتیجه
̂ a a&#770; â نتیجه
̃ a a&#771; ã نتیجه
̀ O O&#768; Ò نتیجه
́ O O&#769; Ó نتیجه
̂ O O&#770; Ô نتیجه
̃ O O&#771; Õ نتیجه
در بخش بعدی این آموزش، نمادهای HTML بیشتری خواهید دید.

منابع آموزشی
به‌روزرسانی شده: ۳۶ روز پیش