100% کامل شده تا

لیست‌های دیگر در اچ‌تی‌ام‌ال (HTML Other Lists)

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


HTML لیست‌های توصیفی را نیز پشتیبانی می‌کند.[۱]


لیست های توصیفی HTML

یک لیست توصیفی، لیستی از عبارت‌ها با توصیف هر عبارت است.

تگ <dl> لیست توصیفی را مشخص می‌کند، تگ <dt> عبارت را مشخص می‌کند (نام)، و تگ <dd> هر عبارت را توصیف می‌کند:

مثال

<dl>
  <dt>Coffee</dt>
  <dd>- black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>- white cold drink</dd>
</dl>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>A Description List</h2>

<dl>
  <dt>Coffee</dt>
  <dd>- black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>- white cold drink</dd>
</dl>

</body>
</html>

Responsive demo.svgخلاصهٔ بخش

از عنصر <dl> در HTML برای تعریف لیست توصیفی استفاده کنید
از عنصر <dt> در HTML برای تعریف عبارت توصیفی استفاده کنید
از عنصر <dd> در HTML برای توصیف عبارت در لیست توصیفی استفاده کنید


تگ های لیست در HTML


منابع آموزشی
به‌روزرسانی شده: ۳۶ روز پیش