100% کامل شده تا

عناصر استناد و نقل‌قول (HTML Quotation and Citation Elements)

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


در این فصل عناصر <cite>، <address>، <abbr>، <q>، <blockquote> و <bdo> در HTML را مرور می‌کنیم.[۱]


Responsive demo.svg

<blockquote> در اچ‌تی‌ام‌ال برای نقل‌قول‌ها (HTML <blockquote> for Quotations)

عنصر <blockquote> در اچ‌تی‌ام‌ال بخشی را مشخص می‌کند که از منبع دیگری نقل‌قول شده‌است.

مرورگرها معمولاً برای عنصر <blockquote> تورفتگی (Indent) ایجاد می‌کنند.

مثال

<p>Here is a quote from WWF's website:</p>
<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
The world's leading conservation organization,
WWF works in 100 countries and is supported by
1.2 million members in the United States and
close to 5 million globally.
</blockquote>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Browsers usually indent blockquote elements.</p>

<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
For nearly 60 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by more than one million members in the United States and close to five million globally.
</blockquote>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


<q> در اچ‌تی‌ام‌ال برای نقل‌قول‌های کوتاه (HTML <q> for Short Quotations)

عنصر <q> در اچ‌تی‌ام‌ال، نقل‌قول کوتاه را مشخص می‌کند.

مرورگرها معمولاً علامت‌های نقل‌قول را در دو طرف عنصر <q> قرار می‌دهند.

مثال

<p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Browsers usually insert quotation marks around the q element.</p>

<p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>

</body>
</html>

Responsive demo.svg
<abbr> در اچ‌تی‌ام‌ال برای مخفف‌ها (HTML <abbr> for Abbreviations)

عنصر <abbr> در اچ‌تی‌ام‌ال، مخفف یا اختصار را مشخص می‌کند، مانند: "HTML" ,"CSS" ,"Mr." ,"Dr." ,"ASAP" ,"ATM".

ایجاد مخفف‌ها می‌تواند اطلاعات مفیدی به مرورگرها، سیستم‌های ترجمه و موتورهای جستجو بدهد.

نکته: از ویژگی‌های سراسری برای نشان دادن شرح مختصر/مخفف هنگام حرکت ماوس روی کلمه استفاده کنید.

مثال

<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>

<p>Marking up abbreviations can give useful information to browsers, translation systems and search-engines.</p>

</body>
</html>

Responsive demo.svg<address> در اچ‌تی‌ام‌ال برای اطلاعات تماس (HTML <address> for Contact Information)

عنصر <address> در HTML، اطلاعات تماس (نویسنده / مالک) یک سند یا مقاله را مشخص می‌کند.

اطلاعات تماس می‌تواند دربردارندهٔ یک آدرس ایمیل، آدرس اینترنتی، آدرس فیزیکی، شماره تلفن، رسانه‌های اجتماعی و غیره باشد.

عنصر <address> معمولاً به شکل italic نمایش داده می‌شود. اکثر مرورگرها قبل یا بعد از این عنصر line break (به فارسی: خط جدید) را اضافه می‌کنند.

مثال

<address>
Written by John Doe.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The HTML address element defines contact information (author/owner) of a document or article.</p>

<address>
Written by John Doe.<br> 
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


<cite> در اچ‌تی‌ام‌ال برای عنوان کاری (HTML <cite> for Work Title)

تگ <cite> در اچ‌تی‌ام‌ال، عنوان یک اثر خلاقانه (مانند کتاب، شعر، آهنگ، فیلم، نقاشی، مجسمه‌سازی و غیره…) را مشخص می‌کند.

توجه: نام شخص عنوان یک اثر نیست.

متن در عنصر <cite> معمولاً به صورت ایتالیک نمایش داده می‌شود.

مثال

<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The HTML cite element defines the title of a work.</p>
<p>Browsers usually display cite elements in italic.</p>

<img src="img_the_scream.jpg" width="220" height="277" alt="The Scream">
<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>

</body>
</html>

Responsive demo.svg<bdo> در اچ‌تی‌ام‌ال برای نوشتن دو جهته (HTML <bdo> for Bi-Directional Override)

BDO (سرواژهٔ: Bi - DirectionalOverride) است.

عنصر <bdo> برای نادیده گرفتن جهت فعلی متن استفاده می‌شود:

مثال

<bdo dir="rtl">This text will be written from right to left</bdo>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>If your browser supports bi-directional override (bdo), the next line will be written from right to left (rtl):</p>

<bdo dir="rtl">This line will be written from right to left</bdo>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


عناصر استناد و نقل‌قول در اچ‌تی‌ام‌ال


منابع آموزشی
به‌روزرسانی شده: ۳۶ روز پیش