100% کامل شده تا

رنگ‌های RGB و RGBA در اچ‌تی‌ام‌ال (HTML RGB and RGBA Colors)

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


مقادیر رنگ RGB، نشان‌دهندهٔ منابع نور GREEN ,RED و BLUE است.[۱]

مقادیر رنگ RGBA فرمت RGB با کانال آلفا (کدری (opacity)) است.


مقادیر رنگ RGB (RGB Color Values)

در HTML یک رنگ را می‌توان با مقدار RGB و با استفاده از فرمول زیر مشخص کرد:

rgb(red, green, blue)

هر پارامتر (قرمز R، سبز G، و آبی B) شدت رنگ را بین ۰ تا ۲۵۵ مشخص می‌کند.

این بدان معناست که ۲۵۶ x 256 x ۲۵۶ = ۱۶۷۷۷۲۱۶ رنگ ممکن وجود دارد!

برای مثال rgb(255,0,0) رنگ قرمز را نمایش می‌دهد، زیرا قرمز در بیشترین مقدار تنظیم‌شده (۲۵۵) و دو مورد دیگر (سبز و آبی) روی ۰ صفر هستند.

مثال دیگر، rgb (0،255٬0) به رنگ سبز نمایش داده می‌شود، زیرا رنگ سبز در بالاترین مقدار (۲۵۵) و دو مورد دیگر (قرمز و آبی) روی ۰ صفر هستند.

برای نمایش رنگ سیاه، همه پارامترها باید ۰ باشند، مانند: rgb(0,0,0)

برای نمایش رنگ سفید، همه پارامترها باید ۲۵۵ باشند، مانند: rgb(255,255,255)

با ترکیب مقدارهای RGB زیر آزمایش کنید:

Responsive demo.svg
مثال
Responsive demo.svg


سایه‌های خاکستری (Shades of Gray)

سایه‌های خاکستری اغلب با استفاده از مقادیر مساوی برای هر سه پارامتر تعریف می‌شوند:

Responsive demo.svg


مقادیر رنگ RGBA (RGBA Color Values)

مقادیر رنگ RGBA، فرمت ارزش رنگ RGB با یک کانال آلفا است - که تاری (Opacity) یک رنگ را مشخص می‌کند.

مقدار رنگ RGBA بصورت زیر تعریف می‌شود:

rgba(red, green, blue, alpha)

پارامتر آلفا عددی بین ۰/۰ (کاملاً) و ۱/۰ (به‌طور کلی شفاف نیست) است:

با ترکیب مقادیر RGBA در زیر آزمایش کنید:

Responsive demo.svg
مثال
Responsive demo.svg

منابع آموزشی
به‌روزرسانی شده: ۳۷ روز پیش