100% کامل شده تا

کادرهای جدول در اچ‌تی‌ام‌ال (HTML Table Borders)

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


جداول HTML می‌توانند کادرهایی با استایل‌ها و اَشکال مختلف داشته باشند.[۱]


نحوهٔ اضافه کردن کادر

وقتی کادری به یک جدول اضافه می‌کنید، حاشیه‌هایی نیز در اطراف هر سلول جدول اضافه می‌شود:

     
     
     

برای افزودن کادر، از ویژگی border در CSS، روی عناصر table، th و td استفاده کنید:

مثال

table, th, td {
 border: 1px solid black;
}

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Table With Border</h2>

<p>Use the CSS border property to add a border to the table.</p>

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>Firstname</th>
  <th>Lastname</th> 
  <th>Age</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Jill</td>
  <td>Smith</td>
  <td>50</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Eve</td>
  <td>Jackson</td>
  <td>94</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>John</td>
  <td>Doe</td>
  <td>80</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

Responsive demo.svgکادرهای پنهان شده (Collapsed Table Borders)

اگر می‌خواهید کادرها پنهان شوند و به یک کادر واحد تبدیل شوند مانند مثال بالا، ویژگی border-collapse در CSS، را روی حالت collapse قرار دهید.

این باعث می‌شود که فاصله‌ها به یک مرز واحد تبدیل شوند:

     
     
     

مثال

table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-collapse: collapse;
}

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-collapse: collapse;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Collapsed Borders</h2>
<p>If you want the borders to collapse into one border, add the CSS border-collapse property.</p>

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>Firstname</th>
  <th>Lastname</th> 
  <th>Age</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Jill</td>
  <td>Smith</td>
  <td>50</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Eve</td>
  <td>Jackson</td>
  <td>94</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>John</td>
  <td>Doe</td>
  <td>80</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

Responsive demo.svgاستایل‌دهی به کادرهای جدول (Style Table Borders)

اگر رنگ پس زمینهٔ هر سلول را تنظیم کرده و رنگ سفید را به کادر بدهید (مانند پس زمینه سند)، شما تصور می‌کنید کادر جدول نامرئی شده است:

     
     
     


کادرهای گرد در جدول (Round Table Borders)

با ویژگی border-radius، گوشه‌های کادرها گرد می‌شوند:

     
     
     

مثال

table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-radius: 10px;
}

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-radius: 10px;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Table With Rounded Borders</h2>

<p>Use the CSS border-radius property to add rounded corners to the borders.</p>

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>Firstname</th>
  <th>Lastname</th> 
  <th>Age</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Jill</td>
  <td>Smith</td>
  <td>50</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Eve</td>
  <td>Jackson</td>
  <td>94</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>John</td>
  <td>Doe</td>
  <td>80</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


با حذف کادر اطراف جدول از انتخابگرهای css، کادرهای کناری در table را نادیده بگیرید:

     
     
     

مثال

th, td {
 border: 1px solid black;
 border-radius: 10px;
}

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
th, td {
 border: 1px solid black;
 border-radius: 10px;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Table With Rounded Borders</h2>

<p>Use the CSS border-radius property to add rounded corners to the table cells.</p>

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>Firstname</th>
  <th>Lastname</th> 
  <th>Age</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Jill</td>
  <td>Smith</td>
  <td>50</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Eve</td>
  <td>Jackson</td>
  <td>94</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>John</td>
  <td>Doe</td>
  <td>80</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


منابع آموزشی

به‌روزرسانی شده: ۳۸ روز پیش