Layout - ویژگی clear و clearfix

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

ویژگی clear[ویرایش | ویرایش]

ویژگی clear مشخص می‌کند که چه عنصری می‌تواند کنار عنصر clear شده و در کدام جهت float شود.[۱]

ویژگی clear می‌تواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد.

  • none - به عناصر اجازه float شدن در هر دو جهت را می‌دهد. این حالت پیش‌فرض است
  • left - به عناصر اجازه float شدن در سمت چپ را نمی‌دهد
  • right - به عناصر اجازه float شدن در سمت راست را نمی‌دهد
  • both - هیچ عنصری اجازه float شدن در سمت چپ یا راست را ندارد
  • inherit - عنصر مقدار ویژگی clear را از عنصر والد خود به ارث می‌برد

رایج‌ترین روش استفاده از ویژگی clear بعد از استفاده از ویژگی float را روی یک عنصر است.

هنگام clear کردن floatها، باید clear را با float مطابقت دهید: اگر عنصری به سمت چپ float شده‌است، پس شما باید آن را به سمت چپ clear کنید. عنصر float شده شما به float شدن ادامه می‌دهد، اما عنصر clear شده، در پایین آن روی صفحه وب نمایش می‌یابد.

مثال زیر ویژگی clear را برابر با left تنظیم می‌کند؛ که یعنی هیچ عنصری حق موقعیت دهی در سمت چپ (سمت چپ عنصر div) را ندارد:

مثال
div {
  clear: left;
}

Clearfix hack[ویرایش | ویرایش]

اگر عنصری بزرگتر از عنصر نگهدارنده خود باشد، و float شده باشد، آن عنصر از عنصر نگه دارنده خود «سرریز» می‌کند:

بنابراین می‌توانیم به عنصر نگه دارنده overflow: auto; را اضافه کنیم تا این مشکل را رفع کنیم:

مثال
.clearfix {
  overflow: auto;
}

overflow: auto برای clearfix تا زمانی خوب کار می‌کند که قادر باشید حاشیه‌ها و paddingها را کنترل کنید (در غیراینصورت ممکن است با نوارهای پیمایش روبرو شوید). اما clearfix hack مدرن ، برای استفاده امن‌تر است، و کد زیر برای بیشتر صفحات وب بکار می‌رود:

مثال
.clearfix::after {
  content: "";
  clear: both;
  display: table;
}

مطالب بیشتری را در مورد شبه عنصر ::after در فصل‌های آینده خواهید آموخت.

منابع آموزشی[ویرایش]