عرض

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

ویژگی border-width عرض چهار خط دور کادر را مشخص می‌کند.[۱]

عرض را می‌توان به عنوان یک اندازه خاص (به واحد px ,pt ,cm ,em و …) تنظیم کرد یا می‌توان یکی از سه مقدار از پیش تعریف شده: thin (به فارسی: نازک)، medium (به فارسی: متوسط) یا thick (به فارسی: ضخیم) را به کار برد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

نمایش عرض‌های مختلف کادر:

p.one {
 border-style: solid;
 border-width: 5px;
}

p.two {
 border-style: solid;
 border-width: medium;
}

p.three {
 border-style: dotted;
 border-width: 2px;
}

p.four {
 border-style: dotted;
 border-width: thick;
}

عرض های مخصوص جوانب[ویرایش | ویرایش]

ویژگی border-width می‌تواند یک تا چهار مقدار داشته باشد (برای کادر بالا، کادر سمت راست، کادر پایین، و کادر سمت چپ).

مثال
p.one {
 border-style: solid;
 border-width: 5px 20px; /* 5px top and bottom, 20px on the sides */
}

p.two {
 border-style: solid;
 border-width: 20px 5px; /* 20px top and bottom, 5px on the sides */
}

p.three {
 border-style: solid;
 border-width: 25px 10px 4px 35px; /* 25px top, 10px right, 4px bottom and 35px left
}

منابع آموزشی[ویرایش]