رنگ

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

ویژگی border-color برای تنظیم رنگ چهار ضلع کادر استفاده می‌شود.[۱]

رنگ را می‌توان بوسیله موارد زیر تنظیم کرد:

 • نام - نام رنگ را مشخص می‌کند، مانند "red"
 • HEX - یک مقدار هگزادسیمال را مشخص می‌کند، مانند "#ff0000"
 • RGB - یک مقدار RGB را مشخص می‌کند، مانند "rgb(255,0,0)"
 • HSL - یک مقدار HSL را مشخص می‌کند، مانند "hsl(0, 100%, 50%)"
 • کاملا شفاف

نکته: اگر border-color تنظیم نشود، رنگ عنصر را ارث می‌برد.

مثال[ویرایش | ویرایش]

نمایش رنگ‌های مختلف کادر:

p.one {
 border-style: solid;
 border-color: red;
}

p.two {
 border-style: solid;
 border-color: green;
}

p.three {
 border-style: dotted;
 border-color: blue;
}

رنگ های جانبی خاص[ویرایش | ویرایش]

ویژگی border-color می‌تواند از یک تا چهار مقدار داشته باشد (برای کادر بالا، کادر سمت راست، کادر پایین، و کادر سمت چپ).

مثال
p.one {
 border-style: solid;
 border-color: red green blue yellow; /* red top, green right, blue bottom and yellow left */
}

مقادیر HEX[ویرایش | ویرایش]

با استفاده از مقدار هگزادسیمال (HEX) نیز می‌توان رنگ کادر را مشخص کرد:

مثال
p.one {
 border-style: solid;
 border-color: #ff0000; /* red */
}


مقادیر RGB[ویرایش | ویرایش]

یا با استفاده از مقادیر RGB:

مثال
p.one {
 border-style: solid;
 border-color: rgb(255, 0, 0); /* red */
}

مقادیر HSL[ویرایش | ویرایش]

می‌توانید از مقادیر HSL نیز استفاده کنید:

مثال
p.one {
 border-style: solid;
 border-color: hsl(0, 100%, 50%); /* red */
}

نکته: در بخش‌های رنگ‌های CSS می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد مقادیر HEX ,RGB و HSL کسب کنید.

منابع آموزشی[ویرایش]