اطراف

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

از مثال‌های صفحات قبلی مشاهده کردید که می‌توان کادرهای مختلفی را برای هر طرف (هر ضلع کادر) مشخص کرد.[۱]

همچنین در CSS، ویژگی‌هایی برای مشخص کردن هر یک از کادرهای (بالا، راست، پایین، و چپ) وجود دارد:

p {
 border-top-style: dotted;
 border-right-style: solid;
 border-bottom-style: dotted;
 border-left-style: solid;
}

مثال بالا نتیجه‌ای مشابه با مثال پایین دارد:

مثال
p {
 border-style: dotted solid;
}

بنابراین، نحوه کار به صورت زیر است:

اگر ویژگی border-style دارای چهار مقدار باشد:
 • کادر بالایی به صورت نقطه چین است
 • کادر سمت راست به صورت solid است
 • کادر پایین به صورت double است
 • کادر سمت چپ خط چین است
border-style: dotted solid double dashed;
اگر ویژگی border-style دارای سه مقدار باشد:
 • کادر بالایی به صورت نقطه چین است
 • کادرهای سمت راست و چپ از نوع solid هستند
 • کادر پایین از نوع double است
border-style: dotted solid double;
اگر ویژگی border-style دو مقدار داشته باشد:
 • کادرهای بالا و پایین از نوع نقطه چین هستند
 • کادرهای راست و چپ نیز از نوع solid هستند
border-style: dotted solid;
اگر border-style فقط دارای یک مقدار باشد:
 • تمامی چهار جهت از نوع نقطه چین هستند
border-style: dotted;


مثال
/* Four values */
p {
 border-style: dotted solid double dashed;
}

/* Three values */
p {
 border-style: dotted solid double;
}

/* Two values */
p {
 border-style: dotted solid;
}

/* One value */
p {
 border-style: dotted;
}

ویژگی border-style در مثال بالا استفاده شده‌است. با این حال، این ویژگی با ویژگی‌های border-width و border-color نیز کار می‌کند.

منابع آموزشی[ویرایش]