کادرها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

ویژگی Border در CSS[ویرایش | ویرایش]

ویژگی border در CSS به شما امکان می‌دهد استایل، عرض و رنگ کادر یک عنصر را مشخص کنید.[۱]

من در تمامی جهات کادر دارم.

من یک کادر قرمز رنگ در قسمت پایین دارم.

من کادرهای گرد شده دارم.

من یک کادر آبی رنگ در سمت چپ دارم.

استایل دهی کادر در CSS[ویرایش | ویرایش]

ویژگی border-style مشخص می‌کند چه نوعی از کادر می‌بایست نمایش داده شود.

مقادیر قابل استفاده عبارتند از:

  • dotted – یک کادر نقطه ای تعریف می‌کند
  • dashed – یک کادر با خط تیره ایجاد می‌کند
  • solid – یک کادر پیوسته ایجاد می‌کند
  • double – یک کادر دو خطی ایجاد می‌کند
  • groove – یک کادر خطی (grooved) سه‌بعدی ایجاد می‌کند. حالت آن به مقدار border-color بستگی دارد
  • ridge – یک کادر لبه دار سه‌بعدی ایجاد می‌کند. حالت آن به مقدار border-color بستگی دارد
  • inset – یک کادر فرورفته سه‌بعدی ایجاد می‌کند. حالت آن به مقدار border-color بستگی دارد
  • outset – یک کادر برآمده سه‌بعدی ایجاد می‌کند. حالت آن به مقدار border-color بستگی دارد
  • none – هیچ کادر ای تعریف نمی‌کند
  • hidden– یک کادر پنهان تعریف می‌کند

ویژگی border-style می‌تواند یک تا چهار مقدار داشته باشد (برای کادر بالا، کادر سمت راست، کادر پایین، و کادر سمت چپ).

مثال[ویرایش | ویرایش]

نمایش استایل‌های متفاوت کادر:

p.dotted {border-style: dotted;}
p.dashed {border-style: dashed;}
p.solid {border-style: solid;}
p.double {border-style: double;}
p.groove {border-style: groove;}
p.ridge {border-style: ridge;}
p.inset {border-style: inset;}
p.outset {border-style: outset;}
p.none {border-style: none;}
p.hidden {border-style: hidden;}
p.mix {border-style: dotted dashed solid double;}

نتیجه:

یک کادر نقطه ای

یک کادر خط چین

یک کادر solid

یک کادر double

یک کادر groove. افکت این ویژگی به مقدار ویژگی border-color بستگی دارد.

یک کادر ridge. افکت این ویژگی به مقدار ویژگی border-color بستگی دارد.

یک کادر inset. افکت این ویژگی به مقدار border-color بستگی دارد.

یک کادر outset. افکت این ویژگی به مقدار border-color بستگی دارد.

عدم وجود کادر.

یک کادر مخفی.

یک کادر ترکیبی.

نکته: هیچ‌یک از ویژگی‌های کادر CSS (که در بخش های بعدی توضیح داده خواهد شد) اثری ندارند مگر اینکه ویژگی border-style تنظیم شود.

منابع آموزشی[ویرایش]