الگوهای CSS

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


الگوهای چیدمان در CSS[ویرایش | ویرایش]

ما با CSS، تعدادی الگوهای واکنش گرای آغازگر ساخته‌ایم.[۱]

شما برای ویرایش، ذخیره، به اشتراک گذاری، و استفاده آنها در تمامی پروژه‌هایتان آزاد هستید.

هدر، ستون‌های یکسان و فوتر:

هدر، ستون‌های نابرابر و فوتر:

Topnav, content and footer:

Sidenav and content:

منابع آموزشی[ویرایش]