Transformهای 2D

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

تبدیل های دوبعدی در CSS[ویرایش | ویرایش]

تبدیل ها (Transforms) در CSS به شما اجازه جابه جایی، چرخش، scale، و کج کردن عناصر را می‌دهد.[۱]

نشانه‌گر ماوس را روی عنصر زیر قرار دهید تا یک چرخش دوبعدی را ببینید:

در این فصل شما در مورد ویژگی CSS زیر مطالبی را خواهید آموخت:

 • transform

پشتیبانی مرورگرها[ویرایش | ویرایش]

اعداد موجود در جدول زیر شماره اولین نسخه مرورگرهایی است که به‌طور کامل از این ویژگی پشتیبانی می‌کنند.

ویژگی (Property) Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
transform ۳۶٫۰ ۱۰٫۰ ۱۶٫۰ ۹٫۰ ۲۳٫۰

پیشوندهای خاص مرورگر[ویرایش | ویرایش]

برخی از مرورگرهای قدیمی (IE9) برای فهمیدن ویژگی‌های تبدیل دوبعدی نیازمند پیشوندهای خاص (-ms-) هستند:

مثال
div {
 -ms-transform: rotate(20deg); /* IE 9 */
 transform: rotate(20deg); /* Standard syntax */
}

متدهای تبدیل های دوبعدی در CSS[ویرایش | ویرایش]

با ویژگی transform در CSS شما می‌توانید از متدهای تبدیل دو بعدی (2D Transform) زیر استفاده کنید:

 • translate()
 • rotate()
 • scaleX()
 • scaleY()
 • scale()
 • skewX()
 • skewY()
 • skew()
 • matrix()

نکته: مطالبی را در مورد 3D Transform در فصل بعدی خواهید آموخت.

متد translate()[ویرایش | ویرایش]

Transform translate.gif

متد translate() عنصر را از موقعیت فعلی خود (با توجه به پارامترهای داده شده برای محور X و محور Y) جابه‌جا می‌کند.

مثال زیر عنصر <div> را از موقعیت فعلی خود به ۵۰ پیکسل به سمت راست، و ۱۰۰ پیکسل به سمت پایین جابه‌جا می‌کند:

مثال
div {
 transform: translate(50px, 100px);
}

متد rotate()[ویرایش | ویرایش]

Transform rotate.gif

متد rotate() عنصر را در جهت عقربه‌های ساعت یا در خلاف جهت عقربه‌های ساعت با توجه به مقدار درجه داده شده می‌چرخاند.

مثال زیر عنصر <div> را در جهت عقربه‌های ساعت ۲۰ درجه می‌چرخاند:

مثال
div {
 transform: rotate(20deg);
}

استفاده از مقادیر منفی موجب چرخش در خلاف جهت عقربه‌های ساعت خواهد شد.

مثال زیر عنصر <div> را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت ۲۰ درجه می‌چرخاند:

مثال
div {
 transform: rotate(-20deg);
}

متد scale()[ویرایش | ویرایش]

Transform scale.gif

متد scale() اندازه یک عنصر را افزایش یا کاهش می‌دهد (با توجه به پارامترهای پاس شده برای عرض و ارتفاع)

مثال زیر عرض عنصر <div> را به دو برابر عرض اصلی، و سه برابر ارتفاع اصلی تبدیل می‌کند:

مثال
div {
 transform: scale(2, 3);
}

مثال زیر عرض و ارتفاع عنصر <div> را به نصف اندازه اصلی تبدیل می‌کند:

مثال
div {
 transform: scale(0.5, 0.5);
}

متد scaleX()[ویرایش | ویرایش]

متد scaleX() عرض عنصر را افزایش یا کاهش می‌دهد.

مثال زیر عرض عنصر <div> را دو برابر اندازه اصلی می‌کند.

مثال
div {
 transform: scaleX(2);
}

مثال زیر عرض عنصر <div> را به نصف اندازه اصلی تبدیل می‌کند:

مثال
div {
 transform: scaleX(0.5);
}

متد scaleY()[ویرایش | ویرایش]

متد scaleY() ارتفاع عنصر را افزایش یا کاهش می‌دهد.

مثال زیر ارتفاع عنصر <div> را به سه برابر اندازه اصلی تبدیل می‌کند:

مثال
div {
 transform: scaleY(3);
}

مثال زیر ارتفاع عنصر <div> را به نصف اندازه اصلی تبدیل می‌کند:

مثال
div {
 transform: scaleY(0.5);
}

متد skewX()[ویرایش | ویرایش]

متد skewX() عنصر را روی محور X با توجه به مقدار زاویه داده شده کج می‌کند.

مثال زیر عنصر <div> را ۲۰ درجه روی محور X کج می‌کند.

مثال
div {
 transform: skewX(20deg);
}

متد skewY()[ویرایش | ویرایش]

متد skewY() عنصر را روی محور Y با توجه به مقدار زاویه داده شده کج می‌کند.

مثال زیر عنصر <div> را ۲۰ درجه روی محور Y کج می‌کند:

مثال
div {
 transform: skewY(20deg);
}

متد skew()[ویرایش | ویرایش]

متد skew() عنصر را روی محور X و Y با زوایای داده شده کج می‌کند.

مثال زیر عنصر <div> را ۲۰ درجه روی محور X، و ۱۰ درجه روی محور Y کج می‌کند:

مثال
div {
 transform: skew(20deg, 10deg);
}

اگر پارامتر دوم مشخص نشود، مقدار آن صفر در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین مثال زیر عنصر <div> را ۲۰ درجه روی محور X کج می‌کند:

مثال
div {
 transform: skew(20deg);
}

متد matrix()[ویرایش | ویرایش]

Transform rotate.gif

متد matrix() تمامی متدهای تبدیل دوبعدی را در یک متد ترکیب می‌کند.

متد matrix() شش پارامتر دریافت می‌کند، که شامل تابع‌های ریاضی می‌شود، که به شما اجازه چرخش، scale، جابجایی (Translate)، و کج کردن عناصر را می دهد.

پارامترها به صورت زیر هستند:

matrix(scaleX(),skewY(),skewX(),scaleY(),translateX(),translateY())

مثال
div {
 transform: matrix(1, -0.3, 0, 1, 0, 0);
}

خود را با تمرین‌ها امتحان کنید![ویرایش | ویرایش]

ویژگی‌های Transform در CSS[ویرایش | ویرایش]

جدول زیر تمامی ویژگی‌های تبدیل دو بعدی را لیست می‌کند:

ویژگی توضیحات
transform یک تبدیل دوبعدی یا سه بعدی را به عنصر اعمال می‌کند
transform-origin به شما اجازه می‌دهد که موقعیت تبدیل یافته را تغییر دهید

متدهای 2D Transform در CSS[ویرایش | ویرایش]

تابع توضیحات
matrix(n,n,n,n,n,n) یک تبدیل دو بعدی تعریف می کند که از یک ماتریس شش مقداری استفاده می کند
translate(x,y) یک تبدیل دوبعدی تعریف می کند که عناصر را در امتداد محور X و Y جابجا می کند
translateX(n) یک تبدیل دوبعدی تعریف می کند که عناصر را در امتداد محور X جابجا می کند
translateY(n) یک تبدیل دوبعدی تعریف می کند که عناصر را در امتداد محور Y جابجا می کند
scale(x,y) یک تبدیل دوبعدی scale تعریف می کند که عرض و ارتفاع عنصر را تغییر می دهد
scaleX(n) یک تبدیل دوبعدی scale تعریف می کند که عرض عنصر را تغییر می دهد
scaleY(n) یک تبدیل دوبعدی scale تعریف می کند که ارتفاع عنصر را تغییر می دهد
rotate(angle) یک چرخش دوبعدی تعریف می کند، زاویه آن در پارامتر تعیین می شود
skew(x-angle,y-angle) یک تبدیل مورب در امتداد محورهای X و Y تعریف می کند
skewX(angle) یک تبدیل مورب در امتداد محور X تعریف می کند
skewY(angle) یک تبدیل مورب در امتداد محور Y تعریف می کند

منابع آموزشی[ویرایش]