Flexbox

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


ماژول چیدمان Flextbox در CSS[ویرایش | ویرایش]

قبل از ماژول چیدمان Flexbox، چهار حالت چیدمان وجود داشت:[۱]

 • Block، برای قسمت های موجود در صفحه
 • Inline، برای متن
 • Table، برای داده‌های دو بعدی جدول
 • Positioned، برای موقعیت صریح یک عنصر

ماژول چیدمان Flexbox طراحی ساختار چیدمان واکنش گرا و منعطف را بدون استفاده از Float یا positioning (به فارسی: موقعیت‌دهی) ساده تر می‌کند.

پشتیبانی مرورگرها[ویرایش | ویرایش]

ویژگی‌های flexbox در تمامی مرورگرهای مدرن پشتیبانی می‌شود.

Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
۲۹٫۰ ۱۱٫۰ ۲۲٫۰ ۱۰ ۴۸

عناصر Flexbox[ویرایش | ویرایش]

برای شروع استفاده از مدل flexbox، ابتدا می‌بایست یک نگه دارندهٔ flex تعریف کنید.

عنصر بالا یک نگه دارنده flex (ناحیه آبی رنگ) با سه آیتم flex را نشان می‌دهد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

یک نگه دارنده flex با سه آیتم flex:

<div class="flex-container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
</div>

عنصر والد (نگه دارنده (Container))[ویرایش | ویرایش]

نگه‌دارنده flex با تنظیم ویژگی display برابر با flex، انعطاف پذیر می‌شود:

مثال
.flex-container {
 display: flex;
}

ویژگی‌های نگه دارنده flex به صورت زیر هستند:

ویژگی flex-direction[ویرایش | ویرایش]

ویژگی flex-direction مشخص می‌کند که نگه دارنده می‌خواهد آیتم‌های flex را در کدام جهت بچیند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار column آیتم‌های flex را به صورت عمودی (از بالا به پایین) می‌چیند:

.flex-container {
 display: flex;
 flex-direction: column;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار column-reverse آیتم‌های flex را به صورت عمودی بالعکس (از پایین به بالا) می‌چیند:

.flex-container {
 display: flex;
 flex-direction: column-reverse;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار row آیتم‌های flex را به صورت افقی (از چپ به راست) می‌چیند:

.flex-container {
 display: flex;
 flex-direction: row;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار row-reverse آیتم‌های flex را به صورت افقی بالعکس (از راست به چپ) می‌چیند:

.flex-container {
 display: flex;
 flex-direction: row-reverse;
}

ویژگی flex-wrap[ویرایش | ویرایش]

ویژگی flex-wrap مشخص می‌کند که آیتم‌های flex می‌بایست به خط بعدی بروند یا خیر.

برای درک بهتر ویژگی flex-wrap مثال زیر 12 آیتم flex دارد.

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار wrap مشخص می‌کند که آیتم‌های flex در صورت لزوم به خط بعدی خواهند رفت:

.flex-container {
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار nowrap مشخص می‌کند که آیتم‌های flext به خط بعدی نخواهند رفت (این مقدار پیش‌فرض است):

.flex-container {
 display: flex;
 flex-wrap: nowrap;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار wrap-reverse مشخص می‌کند که آیتم‌های flexible در صورت لزوم به ترتیب برعکس به خط بعدی خواهند رفت:

.flex-container {
 display: flex;
 flex-wrap: wrap-reverse;
}

ویژگی flex-flow[ویرایش | ویرایش]

ویژگی flex-flow یک ویژگی مختصر برای تنظیم همزمان دو ویژگی flex-direction و flex-wrap است.

مثال
.flex-container {
 display: flex;
 flex-flow: row wrap;
}

ویژگی justify-content[ویرایش | ویرایش]

ویژگی justify-content برای تراز کردن آیتم‌های flex استفاده می‌شود:

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار center آیتم‌های flex را در وسط نگه دارنده تراز می‌کند.

.flex-container {
 display: flex;
 justify-content: center;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار flex-start آیتم‌های flex را در ابتدای نگه دارنده (این مقدار پیش‌فرض است) تراز می‌کند:

.flex-container {
 display: flex;
 justify-content: flex-start;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار flex-end آیتم‌های flex را در انتهای نگه دارنده تراز می‌کند.

.flex-container {
 display: flex;
 justify-content: flex-end;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار space-around آیتم‌های flex را با فضایی خالی در قبل، بین، و بعد از خطوط نمایش می‌دهد:

.flex-container {
 display: flex;
 justify-content: space-around;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار space-between آیتم‌های flex را با فاصله بین خطوط نمایش می‌دهد:

.flex-container {
 display: flex;
 justify-content: space-between;
}

ویژگی align-items[ویرایش | ویرایش]

ویژگی align-items برای تراز کردن عمودی آیتم‌های flex استفاده می‌شود.

در این مثال‌ها ما از یک نگه دارنده ۲۰۰ پیکسلی بلند، برای درک بهتر ویژگی align-items استفاده می‌کنیم.

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار center آیتم‌های flex را در وسط نگه دارنده تراز می‌کند:

.flex-container {
 display: flex;
 height: 200px;
 align-items: center;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدا flex-start آیتم‌های flex را در بالای نگه دارنده تراز می‌کند:

.flex-container {
 display: flex;
 height: 200px;
 align-items: flex-start;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار flex-end آیتم‌های flex را در پایین نگه دارنده تراز می‌کند:

.flex-container {
 display: flex;
 height: 200px;
 align-items: flex-end;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار stretch آیتم‌های flex را می‌کِشد تا نگه دارنده را پر کنند (این گزینه پیش‌فرض است):

.flex-container {
 display: flex;
 height: 200px;
 align-items: stretch;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار baseline آیتم‌های flex را همانند تراز baseline آنها تراز می‌کند:

.flex-container {
 display: flex;
 height: 200px;
 align-items: baseline;
}

نکته: این مثال از font-sizeهای متفاوت برای نشان دادن اینکه آیتم‌ها توسط baseline متن خود تراز می‌شوند استفاده کرده‌است.

مشاهدهٔ نتیجه»


ویژگی align-content[ویرایش | ویرایش]

ویژگی align-content برای تراز خطوط flex استفاده می‌شود.

در این مثال‌ها از یک نگه‌دارنده ۶۰۰ پیکسلی بلند، با ویژگی flex-wrap با مقدار wrap، برای بهتر نشان دادن ویژگی align-content استفاده می‌کنیم.

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار space-between خطوط flex را با فاصله ای یکسان بین آنها نمایش می‌دهد:

.flex-container {
 display: flex;
 height: 600px;
 flex-wrap: wrap;
 align-content: space-between;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار space-around خطوط flex را با فاصله قبل، بین، و بعد از آنها نشان می‌دهد:

.flex-container {
 display: flex;
 height: 600px;
 flex-wrap: wrap;
 align-content: space-around;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار stretch خطوط flex را می‌کشد تا فضای خالی باقی مانده را پر کنند (این مقدار پیش‌فرض است):

.flex-container {
 display: flex;
 height: 600px;
 flex-wrap: wrap;
 align-content: stretch;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار center خطوط flex را در وسط نگه دارنده نمایش می‌دهد:

.flex-container {
 display: flex;
 height: 600px;
 flex-wrap: wrap;
 align-content: center;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار flex-start خطوط flex را در ابتدای نگه‌دارنده نمایش می‌دهد:

.flex-container {
 display: flex;
 height: 600px;
 flex-wrap: wrap;
 align-content: flex-start;
}

مثال[ویرایش | ویرایش]

مقدار flex-end خطوط flex را در انتهای نگه‌دارنده نمایش می‌دهد:

.flex-container {
 display: flex;
 height: 600px;
 flex-wrap: wrap;
 align-content: flex-end;
}

وسط چین کردن کامل[ویرایش | ویرایش]

در مثال بعدی، مشکل رایج استایل را حل خواهیم کرد: وسط چین کردن کامل

راه حل: هر دو ویژگی justify-content و align-items را با مقدار center مقدار دهی کنید، و آیتم‌های flex بدون نقص وسط چین خواهند شد.

مثال
.flex-container {
 display: flex;
 height: 300px;
 justify-content: center;
 align-items: center;
}

عناصر فرزند (آیتم‌ها)[ویرایش | ویرایش]

عناصر فرزند مستقیم یک نگه دارنده flex به صورت خودکار به آیتم‌های flexible (flex) تبدیل می‌شوند.

عنصر بالا نشان دهنده چهار آیتم آبی flex درون یک نگه دارنده flex خاکستری است.

مثال
<div class="flex-container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
 <div>4</div>
</div>

ویژگی‌های آیتم flex عبارتند از:

ویژگی order (به فارسی: ترتیب)[ویرایش | ویرایش]

ویژگی order مشخص کننده ترتیب عناصر flex است.

لزومی ندارد که اولین آیتم flex در کد، در چیدمان نیز به عنوان اولین آیتم نمایش داده شود.

مقدار order باید یک عدد باشد، مقدار پیش‌فرض صفر است.

مثال[ویرایش | ویرایش]

ویژگی order می‌تواند ترتیب قرارگیری آیتم‌های flex را تغییر دهد:

<div class="flex-container">
 <div style="order: 3">1</div>
 <div style="order: 2">2</div>
 <div style="order: 4">3</div>
 <div style="order: 1">4</div>
</div>

ویژگی flex-grow[ویرایش | ویرایش]

ویژگی flex-grow مشخص می‌کند که یک آیتم flex نسبت به سایر آیتم‌های flex چقدر بزرگتر خواهد شد.

مقدار می‌بایست یک عدد باشد، مقدار پیش‌فرض عدد صفر است.

مثال[ویرایش | ویرایش]

بزرگ‌شدن سومین آیتم flex هشت برابر سریع‌تر از سایر آیتم‌های flex:

<div class="flex-container">
 <div style="flex-grow: 1">1</div>
 <div style="flex-grow: 1">2</div>
 <div style="flex-grow: 8">3</div>
</div>

ویژگی flex-shrink[ویرایش | ویرایش]

ویژگی flex-shrink مشخص می‌کند که یک آیتم flex نسبت به سایر آیتم‌های flex چقدر کوچکتر خواهد شد.

مقدار این ویژگی نیز می‌بایست یک عدد باشد، مقدار پیش‌فرض 1 است.

مثال[ویرایش | ویرایش]

آیتم flex سوم اجازه کوچک شدن به اندازه سایر آیتم‌های flex را نمی دهد:

<div class="flex-container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div style="flex-shrink: 0">3</div>
 <div>4</div>
 <div>5</div>
 <div>6</div>
 <div>7</div>
 <div>8</div>
 <div>9</div>
 <div>10</div>
</div>

ویژگی flex-basis[ویرایش | ویرایش]

ویژگی flex-basis اندازه ابتدایی یک آیتم flex را مشخص می‌کند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

تنظیم طول ابتدایی سومین آیتم flex روی ۲۰۰ پیکسل:

<div class="flex-container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div style="flex-basis: 200px">3</div>
 <div>4</div>
</div>

ویژگی flex[ویرایش | ویرایش]

ویژگی flex یک ویژگی مختصر برای ویژگی‌های flex-grow، flex-shrink و flex-basis است.

مثال[ویرایش | ویرایش]

تبدیل سومین آیتم flex غیرقابل بزرگ شدن (۰)، غیرقابل کوچک شدن (۰)، و با طول ابتدایی ۲۰۰ پیکسل:

<div class="flex-container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div style="flex: 0 0 200px">3</div>
 <div>4</div>
</div>

ویژگی align-self[ویرایش | ویرایش]

ویژگی align-self ترازبندی را برای آیتم انتخاب شده درون نگه دارنده flexible مشخص می‌کند.

ویژگی align-self ترازبندی پیش‌فرض را که توسط ویژگی align-items نگه‌دارنده تنظیم شده‌، بازنویسی می‌کند.

در این مثال‌ها از یک نگه‌دارنده با بلندی ۲۰۰ پیکسل، برای نمایش بهتر ویژگی align-self استفاده می‌کنیم:

مثال[ویرایش | ویرایش]

تراز کردن آیتم سوم flex در وسط نگه دارنده:

<div class="flex-container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div style="align-self: center">3</div>
 <div>4</div>
</div>

مثال[ویرایش | ویرایش]

تراز کردن دومین آیتم Flex در بالای نگه دارنده، و سومین آیتم flex در پایین نگه دارنده:

<div class="flex-container">
 <div>1</div>
 <div style="align-self: flex-start">2</div>
 <div style="align-self: flex-end">3</div>
 <div>4</div>
</div>

گالری تصاویر واکنش گرا با Flexbox[ویرایش | ویرایش]

از flexbox برای ساخت گالری تصاویر واکنش گرایی استفاده می کند که براساس اندازه صفحه نمایش، بین چهار، دو، یا تصاویر تمام صفحه متغیر است:

مشاهدهٔ نتیجه»


وب‌سایت واکنش گرا با Flexbox[ویرایش | ویرایش]

از flexbox برای ساخت یک وب‌سایت واکنش گرا، شامل یک navigation bar منعطف (flexible) و محتوای منعطف استفاده می کند:

مشاهدهٔ نتیجه»


ویژگی‌های Flexbox در CSS[ویرایش | ویرایش]

جدول زیر تمامی ویژگی‌های CSS که با flexboxاستفاده می‌شوند را لیست کرده‌است:

ویژگی توضیحات
display نوع جعبه مورد استفاده برای یک عنصر HTML را مشخص می‌کند
flex-direction جهت آیتم‌های flexible درون یک نگه دارنده flex را مشخص می‌کند
justify-content آیتم‌های flex را زمانی که آیتم‌ها تمام فضای در دسترس موجود در محور اصلی را استفاده نمی‌کنند به صورت افقی تراز می‌کند
align-items آیتم‌های flex را زمانی که آیتم‌ها تمام فضای در دسترس موجود در محور اصلی را استفاده نمی‌کنند به صورت عمودی تراز می‌کند
flex-wrap مشخص می‌کند که آیا آیتم‌های flex در صورت نبود فضای کافی در خط flex، می‌بایست به خط بعدی بروند یا نه
align-content رفتار ویژگی flex-wrap را ویرایش می‌کند. این ویژگی شبیه به align-items است، اما به جای تراز بندی آیتم‌های flex، خطوط flex را تراز می‌کند
flex-flow یک ویژگی مختصر برای ویژگی‌های flex-direction و Flex-wrap
order ترتیب یک آیتم flexible را نسبت به سایر آیتم‌های flex درون نگه دارنده یکسان، مشخص می‌کند
align-self برای آیتم‌های flex استفاده می‌شود. ویژگی align-items نگه دارنده را بازنویسی می‌کند
flex یک ویژگی مختصر برای ویژگی‌های flex-grow ,flex-shirnk و flex-basis

منابع آموزشی[ویرایش]