گوشه‌های گرد

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

با ویژگی border-radius در CSS، می‌توانید به هر عنصری «گوشه‌های گرد» بدهید.[۱]

ویژگی border-radius در CSS[ویرایش | ویرایش]

ویژگی border-radius در CSS میزان گرد شدن گوشه‌های یک عنصر را تعریف می‌کند.

نکته: این ویژگی به شما اجازه می‌دهد که به عناصر گوشه‌های گرد اضافه کنید!

در اینجا سه مثال وجود دارد:

 1. گوشه‌های گرد برای یک عنصر با رنگ پس زمینه مشخص:
 2. گوشه‌های گرد برای یک عنصر دارای کادر:
 3. گوشه‌های گرد برای عنصری با تصویر پس زمینه:

در اینجا کد وجود دارد:

مثال
#rcorners1 {
 border-radius: 25px;
 background: #73AD21;
 padding: 20px;
 width: 200px;
 height: 150px;
}

#rcorners2 {
 border-radius: 25px;
 border: 2px solid #73AD21;
 padding: 20px;
 width: 200px;
 height: 150px;
}

#rcorners3 {
 border-radius: 25px;
 background: url(paper.gif);
 background-position: left top;
 background-repeat: repeat;
 padding: 20px;
 width: 200px;
 height: 150px;
}

نکته: ویژگی border-radius در حقیقت یک ویژگی مختصر برای ویژگی هایborder-top-left-radius، border-top-right-radius، border-bottom-right-radius و border-bottom-left-radius است.

ویژگی border-radius در CSS - مشخص کردن هر گوشه[ویرایش | ویرایش]

ویژگی border-radius می‌تواند از یک تا چهار مقدار داشته باشد. قوانین به صورت زیر است:

 • چهار مقدار - border-radius: 15px 50px 30px 5px; (اولین مقدار به گوشه بالا-چپ اعمال می‌شود، دومین مقدار به گوشه بالا-راست، سومین مقدار به گوشه پایین-راست، و چهارمین مقدار به گوشه پایین-چپ اعمال می‌شود):
 • سه مقدار - border-radius: 15px 50px 30px; (اولین مقدار به گوشه بالا-چپ اعمال می‌شود، دومین مقدار به گوشه بالا-راست، و سومین مقدار به گوشه پایین-راست اعمال می‌شود):
 • دو مقدار - border-radius: 15px 50px; (اولین مقدار به گوشه بالا-چپ و گوشه پایین-راست، و دومین مقدار به گوشه بالا-راست و گوشه پایین-چپ اعمال می‌شود):
 • یک مقدار - border-radius: 15px; (مقدار این ویژگی به تمامی چهار گوشه اعمال می گردد، که موجب می‌شود چهار گوشه به میزان برابر گرد شوند):

در اینجا کد مربوطه قرار دارد:

مثال
#rcorners1 {
 border-radius: 15px 50px 30px 5px;
 background: #73AD21;
 padding: 20px;
 width: 200px;
 height: 150px;
}

#rcorners2 {
 border-radius: 15px 50px 30px;
 background: #73AD21;
 padding: 20px;
 width: 200px;
 height: 150px;
}

#rcorners3 {
 border-radius: 15px 50px;
 background: #73AD21;
 padding: 20px;
 width: 200px;
 height: 150px;
}

#rcorners4 {
 border-radius: 15px;
 background: #73AD21;
 padding: 20px;
 width: 200px;
 height: 150px;
}

همچنین شما می‌توانید گوشه‌های بیضی شکل نیز ایجاد کنید:

مثال
#rcorners1 {
 border-radius: 50px / 15px;
 background: #73AD21;
 padding: 20px;
 width: 200px;
 height: 150px;
}

#rcorners2 {
 border-radius: 15px / 50px;
 background: #73AD21;
 padding: 20px;
 width: 200px;
 height: 150px;
}

#rcorners3 {
 border-radius: 50%;
 background: #73AD21;
 padding: 20px;
 width: 200px;
 height: 150px;
}

خود را با تمرین‌ها امتحان کنید![ویرایش | ویرایش]

ویژگی های گوشه های گرد در CSS[ویرایش | ویرایش]

ویژگی توضیحات
border-radius یک ویژگی مختصر برای تنظیم تمامی ویژگی border-*-*-radius
border-top-left-radius شکل کادر در گوشه بالا سمت چپ را تعریف می‌کند
border-top-right-radius شکل کادر در گوشه بالا سمت راست را تعریف می‌کند
border-bottom-right-radius شکل کادر در گوشه پایین سمت راست را تعریف می‌کند
border-bottom-left-radius شکل کادر در گوشه پایین سمت چپ را تعریف می‌کند

منابع آموزشی[ویرایش]