ستون‌های متعدد

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

چیدمان چند-ستونه در CSS[ویرایش | ویرایش]

چیدمان چند-ستونه (Multi-Columns) در CSS اجازه تعریف ساده ستون‌های متعددی از متن، همانند روزنامه را به ما می‌دهد:[۱]

ویژگی های چند-ستونه در CSS[ویرایش | ویرایش]

در این فصل در مورد ویژگی‌های زیر مطالبی را خواهید آموخت:

 • column-count
 • column-gap
 • column-rule-style
 • column-rule-width
 • column-rule-color
 • column-rule
 • column-span
 • column-width

پشتیبانی مرورگرها[ویرایش | ویرایش]

اعداد موجود در جدول مشخص کننده اولین نسخه مرورگرها است که به‌طور کامل از این ویژگی پشتیبانی می‌کنند.

ویژگی Chrome Internet Explorer / Edge Firefox Safari Opera
column-count ۵۰٫۰ ۱۰٫۰ ۵۲٫۰ ۹٫۰ ۳۷٫۰
column-gap ۵۰٫۰ ۱۰٫۰ ۵۲٫۰ ۹٫۰ ۳۷٫۰
column-rule ۵۰٫۰ ۱۰٫۰ ۵۲٫۰ ۹٫۰ ۳۷٫۰
column-rule-color ۵۰٫۰ ۱۰٫۰ ۵۲٫۰ ۹٫۰ ۳۷٫۰
column-rule-style ۵۰٫۰ ۱۰٫۰ ۵۲٫۰ ۹٫۰ ۳۷٫۰
column-rule-width ۵۰٫۰ ۱۰٫۰ ۵۲٫۰ ۹٫۰ ۳۷٫۰
column-span ۵۰٫۰ ۱۰٫۰ ۷۱٫۰ ۹٫۰ ۳۷٫۰
column-width ۵۰٫۰ ۱۰٫۰ ۵۲٫۰ ۹٫۰ ۳۷٫۰

ساخت چند ستون در CSS[ویرایش | ویرایش]

ویژگی column-count مشخص کننده تعداد ستون‌هایی است که یک عنصر می‌بایست به آن تقسیم شود.

مثال زیر متن درون عنصر <div> را به سه ستون تقسیم خواهد کرد:

مثال
div {
 column-count: 3;
}

مشخص کردن فاصلهٔ بین ستون ها در CSS[ویرایش | ویرایش]

ویژگی column-gap مشخص کننده فاصلهٔ بین ستون هاست.

مثال زیر یک فاصله ۴۰ پیکسلی را بین ستون‌ها تعیین می‌کند.

مثال
div {
 column-gap: 40px;
}

خطوط ستون در CSS[ویرایش | ویرایش]

ویژگی column-rule-style استایل خطوط بین ستون‌ها را مشخص می‌کند:

مثال
div {
 column-rule-style: solid;
}

ویژگی column-rule-width عرض خطوط بین ستون‌ها را مشخص می‌کند:

مثال
div {
 column-rule-width: 1px;
}

ویژگی column-rule-color رنگ خطوط بین ستون‌ها را مشخص می‌کند:

مثال
div {
 column-rule-color: lightblue;
}

ویژگی column-rule یک ویژگیمختصر برای تنظیم تمامی ویژگی‌های column-rule-* ذکر شده در بالا است.

مثال زیر عرض، استایل، و رنگ خطوط بین ستون‌ها را مشخص می‌کند:

مثال
div {
 column-rule: 1px solid lightblue;
}

مشخص کردن اینکه هر عنصر باید به اندازه چند ستون گسترش یابد[ویرایش | ویرایش]

ویژگی column-span مشخص می کند یک عنصر به اندازه چند ستون گسترش می یابد.

مثال زیر مشخص می‌کند که عنصر <h2> می‌بایست به اندازه همه ستون ها گسترش یابد:

مثال
h2 {
 column-span: all;
}

مشخص کردن عرض ستون[ویرایش | ویرایش]

ویژگی column-width مشخص کننده عرض پیشنهادی، بهینه برای ستون‌ها است.

مثال زیر مشخص می‌کند که اندازه عرض پیشنهادی، مناسب برای ستون‌ها می‌بایست ۱۰۰ پیکسل باشد:

مثال
div {
 column-width: 100px;
}

ویژگی های ستون های متعدد در CSS[ویرایش | ویرایش]

جدول زیر تمامی ویژگی‌های ستون‌های متعدد را لیست می‌کند.

ویژگی توضیحات
column-count تعداد ستون‌هایی را که یک عنصر می‌بایست به آن تقسیم شود را مشخص می‌کند
column-fill نحوه پر شدن ستون‌ها را مشخص می‌کند
column-gap فضای بین ستون‌ها را مشخص می‌کند
column-rule یک ویژگی مختصر برای تنظیم تمامی ویژگی‌های column-rule-*
column-rule-color رنگ خطوط بین ستون‌ها را مشخص می‌کند
column-rule-style استایل خطوط بین ستون‌ها را مشخص می‌کند
column-rule-width عرض خطوط بین ستون‌ها را مشخص می‌کند
column-span مشخص کننده تعداد ستون‌هایی است که یک عنصر می‌بایست آن را دربرگیرد
column-width میزان عرض پیشنهادی، مناسب را برای ستون‌ها مشخص می‌کند
columns یک ویژگی مختصر برای تنظیم ویژگی‌های column-width و column-count

منابع آموزشی[ویرایش]