افکت‌های سایه

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

حالت های سایه در CSS[ویرایش | ویرایش]

با CSS می‌توانید سایه (shadow) را به متن و عناصر اضافه کنید.[۱]

در این فصل شما در مورد ویژگی‌های زیر را خواهید آموخت:

 • text-shadow
 • box-shadow

سایه متن در CSS[ویرایش | ویرایش]

ویژگی text-shadow سایه را به متن اعمال می‌کند.

در ساده‌ترین حالت، تنها سایه افقی (2px) و سایه عمودی (2px) را مشخص می‌کنید:

مثال
h1 {
 text-shadow: 2px 2px;
}

سپس، یک رنگ به سایه اضافه کنید:

مثال
h1 {
 text-shadow: 2px 2px red;
}

سپس، یک حالت مه آلود (Blur) به سایه اضافه کنید:

مثال
h1 {
 text-shadow: 2px 2px 5px red;
}

مثال زیر یک متن سفید را با سایه سیاه نشان می‌دهد:

مثال
h1 {
 color: white;
 text-shadow: 2px 2px 4px #000000;
}

مثال زیر یک سایهٔ نئونی درخشان قرمز رنگ را نمایش می‌دهد:

مثال
h1 {
 text-shadow: 0 0 3px #FF0000;
}

سایه های گوناگون[ویرایش | ویرایش]

برای اضافه‌کردن بیش از یک سایه به متن، می‌توانید لیستی از سایه‌ها را به صورتی که با کاما , از یکدیگر جدا شده‌اند اضافه کنید.

مثال زیر یک سایه نئونی درخشان قرمز و آبی رنگ را نمایش می‌دهد:

مثال
h1 {
 text-shadow: 0 0 3px #FF0000, 0 0 5px #0000FF;
}

مثال زیر یک متن سفید را با سایهٔ سیاه، آبی، و آبی تیره نمایش می‌دهد:

مثال
h1 {
 color: white;
 text-shadow: 1px 1px 2px black, 0 0 25px blue, 0 0 5px darkblue;
}

همچنین می‌توانید از ویژگی text-shadow برای ساخت یک کادر ساده دور یک متن (بدون سایه‌ها) استفاده کنید:

مثال
h1 {
 color: yellow;
 text-shadow: -1px 0 black, 0 1px black, 1px 0 black, 0 -1px black;
}
میانبر:
الگو:اتب

[[رده:]]


ویژگی box-shadow در CSS[ویرایش | ویرایش]

ویژگی box-shadow سایه را به عناصر اعمال می‌کند.

در ساده‌ترین حالت این ویژگی، تنها سایه افقی و عمودی را مشخص می‌کنید:

مثال
div {
 box-shadow: 10px 10px;
}

سپس، یک رنگ به سایه اضافه کنید:

مثال
div {
 box-shadow: 10px 10px grey;
}

سپس، یک افکت blur به سایه اضافه کنید.

مثال
div {
 box-shadow: 10px 10px 5px grey;
}

همچنین می‌توانید سایه‌ها را به شبه عناصر ::before و ::after، برای ساخت یک جلوه جذاب اضافه کنید:

مثال
#boxshadow {
 position: relative;
 box-shadow: 1px 2px 4px rgba(0, 0, 0, .5);
 padding: 10px;
 background: white;
}

#boxshadow img {
 width: 100%;
 border: 1px solid #8a4419;
 border-style: inset;
}

#boxshadow::after {
 content: '';
 position: absolute;
 z-index: -1; /* hide shadow behind image */
 box-shadow: 0 15px 20px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 width: 70%;
 left: 15%; /* one half of the remaining 30% */
 height: 100px;
 bottom: 0;
}

کارت ها[ویرایش | ویرایش]

مثالی از استفاده از ویژگی box-shadow برای ساخت کارت هایی شبیه کاغذ:

مثال
div.card {
 width: 250px;
 box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);
 text-align: center;
}

خود را با تمرین ها امتحان کنید![ویرایش | ویرایش]

ویژگی‌های سایه در CSS[ویرایش | ویرایش]

جدول زیر ویژگی‌های سایه (shadow) در CSS را لیست می‌کند:

ویژگی توضیحات
box-shadow یک یا چند سایه به عنصر اضافه می‌کند
text-shadow یک یا چند سایه به متن اضافه می‌کند

منابع آموزشی[ویرایش]