افکت‌های متن

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

سر ریز (Overflow) متن، Word Wrap، قوانین Line Break، و مدل‌های نوشتن[ویرایش | ویرایش]

در این فصل شما در مورد ویژگی‌های زیر مطالبی را خواهید آموخت:[۱]

 • text-overflow
 • word-wrap
 • word-break
 • writing-mode

سرریز متن (Text Overflow) در CSS[ویرایش | ویرایش]

ویژگی text-overflow مشخص می‌کند که چگونه می توان کاربر را از مقدار محتوای سرریز شده که نمایش داده نمی شود، مطلع کرد.

متن اضافی را می‌توان برش داد:

و یا می‌توان آن را به صورت یک ellipsis (...) (متن حذف شده) نمایش داد:

کد CSS مربوطه به صورت زیر است:

مثال
p.test1 {
 white-space: nowrap;
 width: 200px;
 border: 1px solid #000000;
 overflow: hidden;
 text-overflow: clip;
}

p.test2 {
 white-space: nowrap;
 width: 200px;
 border: 1px solid #000000;
 overflow: hidden;
 text-overflow: ellipsis;
}

مثال زیر نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید محتوای سرریز شده را زمانی که نشانه‌گر موس روی عنصر قرار می‌گیرد نمایش دهید:

مثال
div.test:hover {
 overflow: visible;
}

Word Wrapping در CSS[ویرایش | ویرایش]

ویژگی word-wrap به کلمات طولانی اجازه می‌دهد که شکسته شده و بخشی از آن در خط بعدی قرار گیرد.

اگر کلمه ای برای قرار گرفتن در یک ناحیه بسیار طولانی باشد، موجب می‌شود قسمت اضافی کلمه در خارج از کادر نمایش داده شود:

ویژگی word-wrap به شما اجازه می‌دهد که کلمه را اجبار به wrap کنید - حتی اگر اینکار به معنای تقسیم کلمه از وسط آن باشد:

کد CSS مربوطه به صورت زیر است:

مثال
p {
 word-wrap: break-word;
}

شکسته شدن کلمه (Word Breaking) در CSS[ویرایش | ویرایش]

ویژگی word-break قوانین شکسته شدن خط را مشخص می‌کند.

کد مربوطه به صورت زیر است:

مثال
p.test1 {
 word-break: keep-all;
}

p.test2 {
 word-break: break-all;
}

سبک های نوشتن در CSS[ویرایش | ویرایش]

ویژگی writing-mode مشخص می‌کند که خطوط متن باید به صورت افقی یا عمودی قرار بگیرند.

متنی با یک عنصر span با حالت نوشتن عمودی-راست به چپ

مثال زیر تفاوت بین سبک های نوشتن را مشخص می‌کند:

مثال
p.test1 {
 writing-mode: horizontal-tb;
}

span.test2 {
 writing-mode: vertical-rl;
}

p.test2 {
 writing-mode: vertical-rl;
}

خود را با تمرین ها امتحان کنید![ویرایش | ویرایش]

ویژگی‌های حالت متن در CSS[ویرایش | ویرایش]

جدول زیر تمامی ویژگی‌های حالت متن در CSS را لیست می‌کند:

ویژگی توضیحات
text-align-last نحوه تراز آخرین خط یک متن را مشخص می‌کند
text-justify نحوه ترازبندی و فاصله بندی متن‌های justify شده را مشخص می‌کند
text-overflow مشخص می کند که متن سرریز شده که نمایش داده نمی شود، چگونه باید به کاربر نمایش داده شود
word-break مشخص کننده قوانین شکستن خط برای اسکریپت‌های non-CJK است
word-wrap به کلمات طولانی اجازه شکسته شدن و قرار گرفتن در خط بعدی را می دهد
writing-mode مشخص می‌کند که خطوط متن‌ها می‌بایست به صورت افقی یا عمودی قرار بگیرند

منابع آموزشی[ویرایش]