رنگ‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Bootstarp4-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲شروع
۳ظرف‌ها
۴شبکه‌بندی پایه
۵تایپوگرافی
۶رنگ‌ها
۷جدول‌ها
۸تصاویر
۹جامبوترون
۱۰هشدارها
۱۱کلیدها
۱۲گروه‌های کلید
۱۳نشان‌ها (Badges)
۱۴نوارهای پیشرفت
۱۵Spinnerها
۱۶صفحه‌بندی
۱۷گروه‌های لیست
۱۸کارت‌ها
۱۹منوهای کرکره‌ای
۲۰Collapse
۲۱Navها
۲۲Navbar
۲۳فرم‌ها
۲۴ورودی‌ها
۲۵گروه‌های ورودی
۲۶فرم‌های سفارشی
۲۷Carousel
۲۸Modal
۲۹راهنمای ابزار
۳۰Popover
۳۱Toast
۳۲Scrollspy
۳۳امکانات
۳۴Flex
۳۵آیکن‌ها
۳۶Media Objects
۳۷فیلترها
شبکه‌بندی
Theme
مرجع


رنگهای متن

بوت استرپ ۴ کلاس‌های متنی (Contextual classes) دارد که می‌توان از آنها برای فراهم کردن «معنا از طریق رنگ» از آنها استفاده کرد.[۱]

کلاسهای مربوط به رنگهای متن عبارتند از:: .text-muted ,.text-primary ,.text-success ,.text-info ,.text-warning ,.text-danger ,.text-secondary ,.text-white ,.text-dark ,.text-body (رنگ بدنه پیش فرض/اغلب سیاه) و .text-light:

مثال


مشاهدهٔ نتیجه


کلاسهای متنی را می‌توان برای لینک‌ها نیز استفاده کرد، که یک hover تیره به آنها اضافه می‌کند:

مثال


مشاهدهٔ نتیجه


همچنین می‌توان شفافیت ۵۰٪ را با کلاس‌های .text-black-50 یا .text-white-50 به متن‌های سفید یا سیاه اضافه کرد:

مثال


مشاهدهٔ نتیجه


رنگهای پیش زمینه

کلاس‌های مربوط به رنگ‌های پیش زمینه عبارتند از: .bg-primary ,.bg-success ,.bg-info , .bg-warning ,.bg-danger ,.bg-secondary ,.bg-dark و .bg-light.

دقت کنید که رنگ‌های پیش زمینه رنگ متن را تنظیم نمی‌کنند، بنابراین در برخی موارد باید آنها را با یک کلاس .text-* با هم استفاده کرد.

مثال


مشاهدهٔ نتیجهمنابع آموزشی