الگوها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
< Bootstrap 4:Other(تغییرمسیر از Bootstrap 4:الگوها)
Main Page Tutorial
Bootstarp4-menu.png
موارد آموزشی
شبکه‌بندی
Theme
۱Theme
مرجع


الگوی ساده در بوت استرپ ۴

ما یک الگوی ساده واکنش گرا با بوت استرپ ۴ ایجاد کرده‌ایم.[۱]

شما می‌توانید آن را تغییر دهید، دخیره کنید، به اشتراک بگذارید و در پروژهای خود استفاده کنید:

[[Bootstrap 4:|صفحهٔ بعد »]]


منابع آموزشی