گلیف آیکون‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


بوت استرپ ۲۶۰ گلیف آیکون از مجموعه Glyphicon Halfings را فراهم می‌کند.[۱]

گلیف آیکون‌ها را می‌توان در متن، کلیدها، نوار ایزارها، جهت‌یابی‌ها، فرم‌ها و غیره به کار برد.

در اینجا چند نمونه از گلیف آیکون‌ها را مشاهده می‌کنید:

شیوهٔ نوشتن (Syntax) گلیف آیکون[ویرایش | ویرایش]

یک گلیف آیکون با نحو زیر ایجاد می‌شود:

<span class="glyphicon glyphicon-name"></span>

بخش name در نحو بالا باید با نام مناسب گلیف آیکون جایگزین شود.

مثال گلیف آیکون[ویرایش | ویرایش]

مثال زیر روش‌های مختلف استفاده از گلیف آیکون را نشان می‌دهد:

مثال
<p>Envelope icon: <span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span></p>
<p>Envelope icon as a link:
 <a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span></a>
</p>
<p>Search icon: <span class="glyphicon glyphicon-search"></span></p>
<p>Search icon on a button:
 <button type="button" class="btn btn-default">
  <span class="glyphicon glyphicon-search"></span> Search
 </button>
</p>
<p>Search icon on a styled button:
 <button type="button" class="btn btn-info">
  <span class="glyphicon glyphicon-search"></span> Search
 </button>
</p>
<p>Print icon: <span class="glyphicon glyphicon-print"></span></p>
<p>Print icon on a styled link button:
 <a href="#" class="btn btn-success btn-lg">
  <span class="glyphicon glyphicon-print"></span> Print
 </a>
</p>

منابع آموزشی[ویرایش]