میانبرهای صفحه کلید

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


میانبرهای صفحه کلید برای Windows و Mac

میانبرهای صفحه کلید اغلب در سیستم عامل‌های مدرن و برنامه‌های نرم‌افزاری رایانه ای استفاده می‌شوند.[۱]

استفاده از میانبرهای صفحه کلید می‌تواند باعث صرفه جویی در وقت شما شود.

میانبرهای اصلی

توضیحات Windows Mac OS
منوی ویرایش Alt+E Ctrl+F2+F
منوی پرونده Alt+F Ctrl+F2+E
منوی مشاهده Alt+V Ctrl+F2+V
تمام متن را انتخاب کنید Ctrl+A Cmd+A
متن را کپی کن Ctrl+C Cmd+C
متن را پیدا کنید Ctrl+F Cmd+F
متن را پیدا و جایگزین کنید Ctrl+H Cmd+F
سند جدید Ctrl+N Cmd+N
یک پرونده را باز کنید Ctrl+O Cmd+O
گزینه‌های چاپ Ctrl+P Cmd+P
ذخیره پرونده Ctrl+S Cmd+S
چسباندن متن Ctrl+V Cmd+V
برش متن Ctrl+X Cmd+X
متن مجدد Ctrl+Y Shift+ Cmd+Z
واگرد متن Ctrl+Z Cmd+Z

ویرایش متن

توضیحات Windows Mac OS
حرکت مکان نما
به راست یا به ابتدای شکستن خط بعدی بروید
به سمت چپ یا به پایان خط قبلی بروید
یک ردیف بالا بروید
یک ردیف پایین برو
به ابتدای خط فعلی بروید Home Cmd+
به انتهای خط فعلی بروید End Cmd+
به ابتدای سند بروید Ctrl+Home Cmd+
به انتهای سند بروید Ctrl+End Cmd+
یک فریم بالا بروید بالای صفحه Fn+
یک قاب را به پایین حرکت دهید پائین صفحه Fn+
به ابتدای کلمه قبلی بروید Ctrl+ Option+
به ابتدای کلمه بعدی بروید Ctrl+ Option+
به ابتدای خط شکسته بروید Ctrl+ Cmd+
برو به پایان خط Ctrl+ Cmd+
انتخاب متن
کاراکترهای سمت چپ را انتخاب کنید Shift+ Shift+
کاراکترها را در سمت راست انتخاب کنید Shift+ Shift+
خطوط را به سمت بالا انتخاب کنید Shift+ Shift+
خطوط را به سمت پایین انتخاب کنید Shift+ Shift+
کلمات را در سمت چپ انتخاب کنید Shift+Ctrl+ Shift+ Opt+
کلمات را در سمت راست انتخاب کنید Shift+Ctrl+ Shift+ Opt+
پاراگراف‌های سمت چپ را انتخاب کنید Shift+Ctrl+ Shift+ Opt+
پاراگراف‌ها را در سمت راست انتخاب کنید Shift+Ctrl+ Shift+ Opt+
متن بین مکان نما و شروع خط فعلی متن را انتخاب کنید Shift+Home Cmd+ Shift+
بین مکان نما و انتهای خط فعلی متن را انتخاب کنید Shift+End Cmd+ Shift+
بین مکان نما و شروع سند متن را انتخاب کنید Shift+Ctrl+Home Cmd+ Shift+ یا Cmd+ Shift+Fn+
بین مکان نما و پایان سند متن را انتخاب کنید Shift+Ctrl+End Cmd+ Shift+ یا Cmd+ Shift+Fn+
یک فریم را در یک متن از متن در بالای مکان نما انتخاب کنید Shift+بالای صفحه Shift+Fn+
یک فریم را در یک متن از متن در زیر مکان نما انتخاب کنید Shift+پائین صفحه Shift+Fn+
تمام متن را انتخاب کنید Ctrl+A Cmd+A
متن را پیدا کنید Ctrl+F Cmd+F
قالب بندی متن
متن انتخاب شده را پررنگ تر کنید Ctrl+B Cmd+B
متن انتخاب شده را بصورت ایتالیایی درست کنید Ctrl+I Cmd+I
متن انتخاب شده را زیرنویس کنید Ctrl+U Cmd+U
متن متن انتخاب شده را درست کنید Ctrl+ Shift+= Cmd+ Shift+=
اشتراک متن انتخاب شده را ایجاد کنید Ctrl+= Cmd+=
ویرایش متن
کاراکترها را در سمت چپ حذف کنید ← Backspace ← Backspace
کاراکترها را در سمت راست حذف کنید Delete Fn+← Backspace
کلمات را به سمت راست پاک کنید Ctrl+Del Cmd+← Backspace
کلمات را در سمت چپ حذف کنید Ctrl+← Backspace Cmd+Fn+← Backspace
تورفتگی Tab Tab
قدیمی Shift+Tab Shift+Tab
متن را کپی کن Ctrl+C Cmd+C
متن را پیدا و جایگزین کنید Ctrl+H Cmd+F
چسباندن متن Ctrl+V Cmd+V
برش متن Ctrl+X Cmd+X
متن مجدد Ctrl+Y Shift+ Cmd+Z
واگرد متن Ctrl+Z Cmd+Z

مرورگرهای وب

توضیحات Windows Mac OS
جهت‌یابی
یک قاب را به پایین حرکت دهید Space یا پائین صفحه Space یا Fn+
یک فریم بالا بروید Shift+Space یا بالای صفحه Shift+Space یا Fn+
به پایین صفحه بروید End Cmd+
به بالای صفحه بروید Home Cmd+
برگشت Alt+ یا ← Backspace Cmd+
برو جلو Alt+ یا Shift+← Backspace Cmd+
یک صفحه وب را تازه کنید F5 Cmd+R
تازه کردن یک صفحه وب (بدون حافظه پنهان) Ctrl+F5 Cmd+ Shift+R
متوقف کردن Esc Esc
تنظیم تمام صفحه F11 Cmd+ Shift+F
بزرگنمایی Ctrl++ Cmd++
کوچک نمایی Ctrl+- Cmd+-
بزرگنمایی ۱۰۰٪ (پیش‌فرض) Ctrl+0 Cmd+0
صفحه اصلی را باز کنید Alt+Home Option+Home یا Option+Fn+
متن را پیدا کنید Ctrl+F Cmd+F
مدیریت برگه / پنجره
برگه جدید را باز کنید Ctrl+T Cmd+T
این زبانه را ببندید Ctrl+W Cmd+W
همهی زبانه‌ها را ببندید Ctrl+ Shift+W Cmd+Q
همه برگه‌ها را به غیر از برگه فعلی ببندید Ctrl+Alt+F4 Cmd+ Opt+W
به برگه بعدی بروید Ctrl+Tab Control+Tab یا Cmd+ Shift+
به برگه قبلی بروید Ctrl+ Shift+Tab Shift+Control+Tab یا Cmd+ Shift+
به یک شماره برگه خاص بروید Ctrl+1-8 Cmd+1-8
به آخرین برگه بروید Ctrl+9 Cmd+9
آخرین برگه بسته شده را باز کنید Ctrl+ Shift+T Cmd+ Shift+T
یک پنجره جدید باز کنید Ctrl+N Cmd+N
پنجره فعلی را ببندید Alt+F4 Cmd+W
به پنجره بعدی بروید Alt+Tab Cmd+Tab
به پنجره قبلی بروید Alt+ Shift+Tab Cmd+ Shift+Tab
آخرین پنجره بسته را باز کنید Ctrl+ Shift+N
پیوندها را در یک برگه جدید در پس زمینه باز کنید Ctrl+Click Cmd+Click
پیوندها را در برگه جدید در پیش زمینه باز کنید Ctrl+ Shift+Click Cmd+ Shift+Click
صفحه وب فعلی را چاپ کنید Ctrl+P Cmd+P
صفحه وب فعلی را ذخیره کنید Ctrl+S Cmd+S
نوار آدرس
چرخه بین نوار ابزار، نوار جستجو و عناصر صفحه
به نوار آدرس مرورگر بروید Ctrl+L یا Alt+D Cmd+L
تمرکز کرده و نوار جستجوی مرورگر را انتخاب کنید Ctrl+E Cmd+E /+ Cmd+K
مکان نوار آدرس را در یک برگه جدید باز کنید Alt+ Enter Opt+ Enter
لیستی از آدرس‌های قبلاً تایپ شده را نمایش دهید F4
Enter را فشار دهید تا "www.motocode.ir" باز شود) Ctrl+ Enter Cmd+ Enter یا Control+ Enter
نشانک‌ها
منوی نشانک‌ها را باز کنید Ctrl+B Cmd+B
برای صفحه فعلی نشانک اضافه کنید Ctrl+D Cmd+ Opt+B یا Cmd+ Shift+B
تاریخچه مرور را باز کنید Ctrl+H Cmd+ Shift+H یا Cmd+Y
تاریخچه بارگیری را باز کنید Ctrl+J Cmd+J یا Cmd+ Shift+J

عکس‌های صفحه

توضیحات Windows Mac OS
ذخیره تصویر از کل صفحه به عنوان پرونده Cmd+ Shift+3
تصویر صفحه کل صفحه را در کلیپ بورد کپی کنید PrtScr یا Ctrl+PrtScr Cmd+Ctrl+ Shift+3
ذخیره تصویر از پنجره به عنوان پرونده Cmd+ Shift+4 سپس Space
تصویر صفحه پنجره را به کلیپ بورد کپی کنید Alt+PrtScr Cmd+Ctrl+ Shift+4 سپس Space
تصویر منطقه مورد نظر را در کلیپ بورد کپی کنید Cmd+Ctrl+ Shift+4
ذخیره تصویر منطقه تحت تعقیب به عنوان پرونده Cmd+ Shift+4

توجه: با توجه به تنظیمات مختلف صفحه کلید، ممکن است برخی از میانبرها برای همه کاربران سازگار نباشد.

منابع آموزشی