پیام‌های وضعیت اچ‌تی‌ام‌ال

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

پیام‌های خطای HTML

هنگامی که یک مرورگر از یک سرور وب سرویس می‌خواهد، خطایی رخ می‌دهد و ممکن است سرور کد خطایی مانند 404 Not Found را برگرداند.[۱]

نامگذاری این خطاهای پیام خطای HTML معمول است.

اما این پیام‌ها چیزی به نام پیام‌های وضعیت HTTP است. در حقیقت، سرور همیشه برای هر درخواست پیامی را برمی‌گرداند. متداول‌ترین پیام 200 OK است.

در زیر لیستی از پیام‌های وضعیت HTTP وجود دارد که ممکن است بازگردانده شوند:

1xx: اطلاعات

پیام توضیحات
100 Continue سرور هدر درخواست را دریافت کرده‌است، و مشتری باید برای ارسال بدنه درخواست اقدام کند
101 Switching Protocols درخواست کننده از سرور خواسته‌است پروتکل‌ها را تغییر دهد
103 Checkpoint در پیشنهاد درخواستهای قابل بازگشت برای از سرگیری درخواستهای سقط شده PUT یا POST استفاده می‌شود

2xx: موفقیت‌آمیز

پیام توضیحات
200 OK درخواست خوب است (این پاسخ استاندارد برای درخواست‌های موفق HTTP است)
201 Created این درخواست تحقق یافته‌است و منبع جدیدی ایجاد می‌شود
202 Accepted درخواست برای پردازش پذیرفته شده‌است، اما پردازش کامل نشده‌است
203 Non-Authoritative Information درخواست با موفقیت پردازش شده‌است، اما در حال بازگشت اطلاعاتی است که ممکن است از منبع دیگری باشد
204 No Content درخواست با موفقیت پردازش شده‌است، اما هیچ محتوایی را برنمی‌گرداند
205 Reset Content درخواست با موفقیت پردازش شده‌است، اما هیچ محتوایی را برنمی‌گرداند، و نیاز دارد که درخواست کننده نمای سند را دوباره تنظیم کند
206 Partial Content سرور به دلیل وجود یک هدر دامنه که توسط مشتری ارسال می‌شود، تنها بخشی از منابع را تحویل می‌دهد

3xx: تغییر مسیر

پیام توضیحات
300 Multiple Choices لیست پیوند کاربر می‌تواند یک لینک را انتخاب کرده و به آن مکان برود. حداکثر پنج آدرس
301 Moved Permanently صفحه درخواست شده به URL جدید منتقل شده‌است
302 Found صفحه درخواست شده به‌طور موقت به یک URL جدید منتقل شده‌است
303 See Other صفحه درخواست شده را می‌توان در زیر URL مختلف یافت
304 Not Modified نشان می‌دهد که صفحه درخواستی از آخرین درخواست درخواست اصلاح نشده‌است
306 Switch Proxy دیگر استفاده نمی‌شود
307 Temporary Redirect صفحه درخواست شده به‌طور موقت به یک URL جدید منتقل شده‌است
308 Resume Incomplete در پیشنهاد درخواستهای قابل بازگشت برای از سرگیری درخواستهای سقط شده PUT یا POST استفاده می‌شود

4xx: خطای مشتری

پیام توضیحات
400 Bad Request این درخواست به دلیل نحو بد قابل اجرا نیست
401 Unauthorized این درخواست یک درخواست قانونی بود، اما سرور از پاسخ دادن به آن امتناع می‌ورزد. برای استفاده در صورت امکان احراز هویت امکان‌پذیر است اما هنوز ارائه نشده یا هنوز ارائه نشده‌است
402 Payment Required برای استفاده بعدی محفوظ است
403 Forbidden این درخواست یک درخواست قانونی بود، اما سرور از پاسخ دادن به آن امتناع می‌ورزد
404 Not Found صفحه درخواستی یافت نشد اما ممکن است در آینده دوباره در دسترس باشد
405 Method Not Allowed با استفاده از روش درخواستی که توسط آن صفحه پشتیبانی نشده‌است، از یک صفحه درخواست شده‌است
406 Not Acceptable سرور فقط می‌تواند پاسخی را ایجاد کند که مورد قبول مشتری نباشد
407 Proxy Authentication Required مشتری ابتدا باید خود را با پروکسی تأیید کند
408 Request Timeout زمان سرور منتظر درخواست شد
409 Conflict درخواست به دلیل درگیری در درخواست امکان‌پذیر نیست
410 Gone صفحه درخواستی دیگر در دسترس نیست
411 Length Required "طول محتواً تعریف نشده‌است. سرور بدون آن درخواست را نمی‌پذیرد
412 Precondition Failed پیش شرط ارائه شده در درخواست که توسط سرور نادرست ارزیابی شده‌است
413 Request Entity Too Large سرور درخواست را نمی‌پذیرد، زیرا نهاد درخواست خیلی بزرگ است
414 Request-URI Too Long سرور درخواست را نمی‌پذیرد، زیرا URL خیلی طولانی است. هنگام تبدیل یک درخواست POST به یک درخواست GET با اطلاعات پرس‌وجو طولانی رخ می‌دهد
415 Unsupported Media Type سرور درخواست را نمی‌پذیرد، زیرا نوع رسانه پشتیبانی نمی‌شود
416 Requested Range Not Satisfiable مشتری بخشی از پرونده را درخواست کرده‌است، اما سرور نمی‌تواند آن بخش را تأمین کند
417 Expectation Failed سرور نمی‌تواند الزامات قسمت سربرگ درخواست انتظار را برآورده سازد

5xx: خطای سرور

پیام توضیحات
500 Internal Server Error یک پیام خطای عمومی، با توجه به زمانی که هیچ پیام ویژه ای مناسب نیست
501 Not Implemented سرور یا روش درخواست را تشخیص نمی‌دهد، یا فاقد توانایی انجام درخواست است
502 Bad Gateway سرور به عنوان یک دروازه یا پروکسی عمل می‌کرد و یک پاسخ نامعتبر از سرور بالادست دریافت می‌کرد
503 Service Unavailable سرور در حال حاضر در دسترس نیست (اضافه بار یا پایین)
504 Gateway Timeout سرور به عنوان دروازه یا پروکسی عمل می‌کرد و پاسخ سر موقع از سرور بالادست دریافت نمی‌کرد
505 HTTP Version Not Supported سرور نسخه پروتکل HTTP مورد استفاده در درخواست را پشتیبانی نمی‌کند
511 Network Authentication Required برای دستیابی به دسترسی به شبکه، مشتری برای تأیید اعتبار لازم است

منابع آموزشی