ویژگی‌های سراسری اچ‌تی‌ام‌الی

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

ویژگی‌های سراسری اچ‌تی‌ام‌ال

ویژگی‌های اچ‌تی‌ام‌ال به عنصرها معنی و زمینه می‌دهند.[۱]

ویژگی‌های سراسری زیر برای هر عنصر اچ‌تی‌ام‌الی می‌تواند استفاده شود.

ویژگی‌های سراسری HTML

صفت توضیحات
accesskey یک کلید میانبر (shortcut) برای تمرکز (focus)/فعال‌سازی یک عنصر مشخص می‌کند
class یک یا چند classname برای یک عنصر مشخص می‌کند (به یک class در ورق سبک (style sheet) اشاره دارد)
contenteditable مشخص می‌کند که آیا محتوای یک عنصر قابل ویرایش است یا خیر
data-* برای ذخیرهٔ داده‌های سفارشی که نسبت به صفحه یا اپلیکیشن خصوصی است استفاده می‌شود
dir جهت متن را برای محتوای درون یک عنصر مشخص می‌کند
draggable مشخص می‌کند که یک عنصر آیا قابل کشیدن (draggable) است یا خیر
dropzone مشخص می‌کند که داده‌های کشیده‌شده موقع انداخته شدن، کپی (copy)شده‌اند، بریده (cut) شده‌اند، یا لینک (link) شده‌اند
hidden مشخص می‌کند که یک عنصر، دیگر، یا بیش از این، مربوط نیست
id یک id منحصربه‌فرد برای یک عنصر مشخص می‌کند
lang زبان محتوای عنصر را مشخص می‌کند
spellcheck مشخص می‌کند که آیا املاء و دستورزبان عنصر باید بررسی شود یا خیر
style یک سبک CSS درون‌خطی برای یک عنصر مشخص می‌کند
tabindex ترتیب tabbing یک عنصر را مشخص می‌کند
title اطلاعات اضافه را دربارهٔ یک عنصر مشخص می‌کند
translate مشخص می‌کند که آیا محتویات یک عنصر باید ترجمه شوند یا خیر

منابع آموزشی