50 کامل شده تا

ویژگی‌های رویداد در اچ‌تی‌ام‌ال

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


ویژگی های رویداد سراسری (Global Event Attributes)

اچ‌تی‌ام‌ال این قابلیت را دارد که اجازه دهد تا رویدادها باعث ایجاد کنش‌ها در مرورگر شوند، مثل آغاز به کار جاوااسکریپت هنگامی که کاربر روی یک عنصر کلیک می‌کند. [۱]

برای آنکه بیشتر دربارهٔ رویدادهای برنامه‌نویسی یاد بگیرید، لطفاً از آموزش جاوااسکریپت ما بازدید کنید.

در زیر، ویژگی‌های رویداد سراسری آمده‌است که می‌توان آن‌ها را به عنصرهای اچ‌تی‌ام‌ال اضافه کرد تا کنش‌های رویداد را تعریف کنند.

ویژگی های رویداد پنجره (Window Event Attributes)

رویدادهایی که از شی پنجره ناشی می‌شوند (بر روی برچسب <body> اعمال می‌شوند)

ویژگی (Attribute) مقدار (Value) توضیحات
onafterprint script اسکریپت پس از چاپ سند اجرا می‌شود
onbeforeprint script اسکریپت قبل از چاپ سند اجرا می‌شود
onbeforeunload script اسکریپت موقعی که سند قرار است تخلیه شود اجرا می‌شود
onerror script اسکریپت موقعی که یک پیغام خطا روی می‌دهد اجرا می‌شود
onhashchange script اسکریپت موقعی که تغییراتی در بخش anchor از یک URL باشد اجرا می‌شود
onload script پس از آنکه بارگذاری صفحه به اتمام رسید اجرا می‌شود
onmessage script موقع آغاز پیام، اسکریپت اجرا می‌شود
onoffline script اسکریپت موقعی اجرا می‌شود که مرورگر شروع به کار کردن به‌صورت آفلاین می‌کند
ononline script اسکریپت موقعی اجرا می‌شود که مرورگر شروع به کار کردن به‌صورت آنلاین می‌کند
onpagehide script اسکریپت موقعی اجرا می‌شود که کاربر از مرور یک صفحه خودداری می‌کند
onpageshow script اسکریپت موقعی اجرا می‌شود که کاربر شروع به مرور یک صفحه می‌کند
onpopstate script اسکریپت موقعی اجرا می‌شود که تاریخچهٔ پنجره تغییر می‌کند
onresize script وقتی که پنجرهٔ مرورگر تغییر اندازه می‌دهد اجرا می‌شود
onstorage script اسکریپت موقعی اجرا می‌شود که یک فضای ذخیرهٔ وب به‌روز می‌شود
onunload script همین‌که یک صفحه تخلیه می‌شود (یا پنجرهٔ مرورگر بسته شد) اجرا می‌شود

رویدادهای فرم (Form Events)

رویدادهایی که با کنش‌ها درون یک فرم اچ‌تی‌ام‌ال آغاز می‌شوند (تقریبا دربارهٔ همهٔ عناصر اچ‌تی‌ام‌ال صدق می‌کند، ولی بیشتر در عنصرهای فرم استفاده می‌شود):

ویژگی (Attribute) مقدار (Value) توضیحات
onblur script موقعی که یک عنصر از تمرکز (focus) خارج می‌شود اجرا می‌شود
onchange script موقعی که مقدار یک عنصر تغییر می‌کند اجرا می‌شود
oncontextmenu script اسکریپت موقعی اجرا می‌شود که منوی زمینه آغاز به کار می‌کند
onfocus script موقعی که عنصر مورد تمرکز قرار می‌گیرد اجرا می‌شود
oninput script موقعی که یک عنصر، ورودی کاربر را می‌گیرد اجرا می‌شود
oninvalid script اسکریپت موقعی اجرا می‌شود که یک عنصر نامعتبر است
onreset script موقع کلیک دکمهٔ ریست (بازنشانی) در یک فرم، اجرا می‌شود
onsearch script وقتی که کاربر چیزی را در فیلد جستجو می‌نویسد اجرا می‌شود (برای <input="search">)
onselect script وقتی که بخشی از متن در یک عنصر انتخاب (select) می‌شود اجرا می‌شود
onsubmit script موقع ارسال فرم اجرا می‌شود

رویدادهای صفحه کلید (Keyboard Events)

ویژگی (Attribute) مقدار (Value) توضیحات
onkeydown script وقتی که کاربر در حال فشار دکمه است اجرا می‌شود
onkeypress script وقتی که کاربر یک دکمه را فشار داد اجرا می‌شود
onkeyup script وقتی که کاربر یک دکمه را رها کرد اجرا می‌شود

رویدادهای ماوس (Mouse Events)

ویژگی (Attribute) مقدار (Value) توضیحات
onclick script با کلیک ماوس روی عنصر اجرا می‌شود
ondblclick script با دابل‌کلیک ماوس روی عنصر اجرا می‌شود
onmousedown script وقتی که دکمهٔ ماوس روی عنصر به پایین فشار داده شود اجرا می‌شود
onmousemove script وقتی اجرا می‌شود که اشاره‌گر ماوس در حال حرکت و روی یک عنصر باشد
onmouseout script وقتی اجرا می‌شود که اشاره‌گر ماوس از روی یک عنصر به کنار می‌رود
onmouseover script وقتی اجرا می‌شود که اشاره‌گر ماوس به روی یک عنصر می‌رود
onmouseup script وقتی اجرا می‌شود که دکمهٔ ماوس روی یک عنصر رها می‌شود
onmousewheel script منسوخ‌شده. به جایش از ویژگی onwheel استفاده کنید
onwheel script وقتی اجرا می‌شود که چرخ ماوس روی یک عنصر به بالا یا پایین می‌چرخد

رویدادهای کشیدنی (Drag Events)

ویژگی (Attribute) مقدار (Value) توضیحات
ondrag script اسکریپت باید موقعی اجرا شود که یک عنصر کشیده می‌شود
ondragend script اسکریپت باید در پایان عملیات کشیدن اجرا شود
ondragenter script اسکریپت باید موقعی اجرا شود که یک عنصر به یک هدف معتبر انداختنی کشیده شده‌است
ondragleave script اسکریپت باید موقعی اجرا شود که عنصر، یک هدف معتبر انداختنی را ترک می‌کند
ondragover script اسکریپت باید موقعی اجرا شود که یک عنصر در حال کشیده‌شدن بر روی یک هدف معتبر انداختنی باشد
ondragstart script اسکریپت باید در شروع یک عملیات کشیدن اجرا شود
ondrop script اسکریپت باید موقعی اجرا شود که عنصر کشیده شده در حال انداخته شدن باشد
onscroll script اسکریپت باید موقعی اجرا شود که نوار پیمایش (scrollbar) یک عنصر، در حال پیمایش باشد

رویدادهای کلیپ بورد (Clipboard Events)

ویژگی (Attribute) مقدار (Value) توضیحات
oncopy script وقتی کاربر محتوای یک عنصر را کپی می‌کند (copy) اجرا می‌شود
oncut script وقتی کاربر محتوای یک عنصر را برش می‌زند (cut) اجرا می‌شود
onpaste script وقتی کاربر بخشی از محتوای یک عنصر را می‌چسباند (paste) اجرا می‌شود

رویدادهای رسانه (Media Events)

رویدادهایی که با رسانه‌هایی همچون ویدیوها، تصاویر و صداها آغاز می‌شوند (دربارهٔ همهٔ عنصرهای اچ‌تی‌ام‌ال صدق می‌کند، ولی در بین عنصرهای رسانه‌ای رایج‌تر است، مثلاً ,<audio><embed> ,<img> ,<object> و <video>).

نکته: برای اطلاعات بیشتر، به مرجع DOM صدا و ویدیویی ما در اچ‌تی‌ام‌ال نگاه کنید.

ویژگی (Attribute) مقدار (Value) توضیحات
onabort script در صورت توقف (abort)، اسکریپت باید اجرا شود
oncanplay script وقتی که یک فایل آمادهٔ شروع به پخش است اسکریپت باید اجرا شود (وقتی که به اندازهٔ کافی بافر شده باشد تا بتواند شروع کند)
oncanplaythrough script اسکریپت موقعی اجرا می‌شود که یک فایل بتواند تا آخر پخش شود بدون مکث برای بافر شدن
oncuechange script وقتی که cue در یک عنصر<track> تغییر می‌کند اسکریپت باید اجرا شود
ondurationchange script وقتی که طول یک رسانه (مدیا) تغییر می‌کند اسکریپت باید اجرا شود
onemptied script وقتی که یک اتفاق بدی می‌افتد و فایل ناگهان غیرقابل‌دسترس می‌شود (مثل قطع‌شدن خارج از انتظار)، در آن موقع اسکریپت باید اجرا شود
onended script وقتی که رسانه به پایان می‌رسد (رویدادی سودمند برای پیغام‌هایی مثل «تشکر از گوش‌دادن شما») اسکریپت باید اجرا شود
onerror script وقتی که پیغام خطایی پس از بارگذاری فایل روی می‌دهد اسکریپت باید اجرا شود
onloadeddata script وقتی داده‌های رسانه بارگذاری شد اسکریپت باید اجرا شود
onloadedmetadata script وقتی که فراداده‌ها (مثل ابعاد و طول) بارگذاری شد اسکریپت باید اجرا شود
onloadstart script وقتی که فایل شروع به بارگذاری می‌کند و قبل از آنکه چیزی در واقع بارگذاری شده باشد اسکریپت باید اجرا شود
onpause script موقعی که رسانه توسط کاربر یا برنامه مکث (paused) می‌شود اسکریپت باید اجرا شود
onplay script وقتی که رسانه آمادهٔ شروع به پخش است اسکریپت باید اجرا شود
onplaying script وقتی که رسانه در واقع شروع به پخش کرده‌است اسکریپت باید اجرا شود
onprogress script وقتی که مرورگر در فرایند گرفتن داده‌های رسانه است، اسکریپت باید اجرا شود
onratechange script هر باری که سرعت پخش تغییر کند (مثل وقتی که کاربر برای اسلوموشن یا فست‌فوروارد اقدام می‌کند) اسکریپت باید اجرا شود
onseeked script موقعی که ویژگی جوییدن (seeking) بر روی false تنظیم می‌شود که نشانگر پایان جوییدن است، اسکریپت باید اجرا شود
onseeking script موقعی که ویژگی جوییدن بر روی true تنظیم می‌شود که نشانگر فعال بودن جوییدن است، اسکریپت باید اجرا شود
onstalled script وقتی که مرورگر به هر دلیلی نمی‌تواند داده‌های رسانه را واکشی کند، اسکریپت باید اجرا شود
onsuspend script وقتی که به هر دلیلی واکشی داده‌های رسانه متوقف می‌شود قبل از آنکه بطور کامل بارگذاری شده باشد، اسکریپت باید اجرا شود
ontimeupdate script وقتی که نقطهٔ پخش کردن تغییر می‌کند (مثل وقتی که کاربر به یک نقطهٔ متفاوت در مدیا (رسانه) فست‌فوروارد می‌کند) اسکریپت باید اجرا شود
onvolumechange script اسکریپت هر باری که حجم صدا تغییر می‌کند (شامل موقعی که صدا mute می‌شود) باید اجرا شود
onwaiting script اسکریپت باید موقعی اجرا شود که رسانه مکث شده‌است ولی انتظار می‌رود که ادامه یابد (مثل موقعی که رسانه مکث کرده تا داده‌های بیشتر را بافر کند)

رویدادهای متفرقه (Misc Events)

ویژگی (Attribute) مقدار (Value) توضیحات
ontoggle script وقتی که کاربر عنصر <details> را باز یا بسته می‌کند اجرا می‌شود

منابع آموزشی