رده:محتویات سایت W3Schools

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

رده‌بندی عبارت است از: تنظیم منطقی اشیا بر حسب درجه شباهت. طرح یا نظام رده‌بندی به منزله نقشه کاملی از رشته‌های دانش است و کلیه مفاهیم علمی و روابط بین آن‌ها را نشان می‌دهد.

چنین طرحی ممکن است برای مقاصد مختلفی تدوین گردد. ما در اینجا رده‌بندی آموزشی که در ارتباط با برنامه‌های آموزشی تهیه می‌شود را استفاده کرده‌ایم.


زیررده‌ها

این ۵ زیررده در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۵ زیررده است.

ب

ج

س

م

ن

صفحه‌های ردهٔ «محتویات سایت W3Schools»

این ۳۰۰ صفحه در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۷۴۸ صفحه است.

(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)

J

(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)